5 Listings By Nguyễn Thanh Hải

Nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm

0.0

Từ Hà Nội, du khách muốn đến Nhà thờ Phát Diệm có thể đi theo quốc lộ số 1, tới tỉnh lị Ninh Bình rẽ

Location: Phat Diem Cathedral, tt. Phát Diệm, Kim Sơn District, Ninh Bình Province, VietnamPhone: +84 229 3862 058

Nhà thờ Giáo xứ Thanh Sơn

0.0

update

Location: Nhà thờ giáo xứ Thanh Sơn, Sông Hiến, Cao Bằng, Cao Bang, VietnamPhone: +84 97 955 78 39

Nhà thờ Giáo xứ Thất Khê

0.0

Giáo xứ Thất Khê được thành lập vào năm 1915 do Cha Mazelaigue, thừa sai Dòng Đaminh Lyon. Khởi đầu,

Location: Nhà Thờ Giáo Xứ Thất Khê, tt. Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn, VietnamPhone: +84 123 665 4478

Nhà thờ Giáo xứ Ngạn Sơn

0.0

Năm 1913: Giáo họ Ngạn Sơn thành lập dưới thời Đức Cha Félix Hedde Minh và nhận tổng lãnh Thiên thần

Location: Giáo xứ Ngạn Sơn, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Vietnam

Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn - Giáo Phận Lạng Sơn

0.0

Lược Sử Giáo Phận Lạng Sơn Phần đất giáo phận Lạng Sơn ngày nay thuộc giáo phận Ðàng Ngoài

Location: Nhà Thờ Chính Tòa - Giáo phận Lạng Sơn, Tổ Sơn, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, VietnamPhone: +84 205 3810 367