Thánh Thất Cao Đài

cập nhật

  1. Home
  2. Địa điểm tôn giáo
  3. Thánh Thất Cao Đài
Filter
Filter × Close

Thánh Thất Phú Thạnh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phú Thạnh, Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang, Việt Nam

Chùa Kim Quang

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Kim Quang, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Đình Lạng khê

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Đình Lạng khê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh, Việt NamPhone: +84 96 928 96 39

Thánh Tịnh Ngũ Đài Võ Sĩ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Ngũ Đài Võ Sĩ, Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3773 002

Thánh Thất Long Khánh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Khánh, Đường tỉnh 868, Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3811 783

Thánh Tịnh Hòa An Phổ Hóa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Hòa An Phổ Hóa, Nhị Quý, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3814 361

Thánh Tịnh Hiền Thiện Võ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Hiền Thiện Võ, Tây Ba Rài, Cẩm Sơn, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 396 681 922

Thánh Tịnh Thiện Lạc Thai

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Thiện Lạc Thai, Nguyễn Văn Hiếu, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3829 510

Thánh thất & Điện Thờ Phật Mẫu Tân Phong

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Phong, Tân Phong, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3810 136

Thánh thất & Điện Thờ Phật Mẫu An Hữu

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3817 373

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Bình Phú

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Bình Phú, Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Tam Bình

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tam Bình, Đường tỉnh 864, Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3926 343

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Cái Bè

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Cái Bè, Bảo Định Giang, tt. Cái Bè, Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam

Thánh Tịnh Đồng Quan Trước Cảnh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Đồng Quan Trước Cảnh, Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3746 715

Thánh Thất Hòa Hưng

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Hòa Hưng, Đường Bắc Cũ, Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3821 201

Thánh Tịnh Hòa Minh Trước Cảnh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Hòa Minh Trước Cảnh, Cái Bè, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3921 627

Thánh Tịnh Long Am Cung

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Long Am Cung, Hậu Mỹ Bắc B, Cái Bè, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3822 213

Thánh Tịnh Trước Cảnh Minh Đàn

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Trước Cảnh Minh Đàn, Quốc lộ 30, Cái Bè, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3731 641

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Bình Trưng

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Bình Trưng, Bình Trưng, Châu Thành, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3610 163

Thánh Tịnh Hòa Phương Nhơn Sĩ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Hòa Phương Nhơn Sĩ, Bình Trưng, Châu Thành, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3627 137

Thánh Thất Long An

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long An, Quốc lộ 1A, Long An, Châu Thành, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3955 753

Thánh Thất Thân Cửu Nghĩa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Thân Cửu Nghĩa, Quốc lộ 1, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3934 892

Thánh thất Nhị Bình - Cao Đài Bình Đức

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Nhị Bình - Cao Đài Bình Đức, Đường Bờ Đồn, xã Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Nhị Bình

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Nhị Bình, Quốc lộ 1A, xã Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3282 499

Thánh Thất Tân Hương

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Hương, Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Thánh thất Tân Hương - Ban chỉnh Đạo

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Hương - Ban chỉnh Đạo, Quốc lộ 1A, Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3896 993

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Lý Đông

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Tân Lý Đông, Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Thánh Tịnh Thanh Tịnh Đàn

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Thanh Tịnh Đàn, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3845 228

Điện Thờ Phật Mẫu Cai Lậy

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Cai Lậy, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Thánh Thất Bình Phục Nhứt

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Bình Phục Nhứt, Bình Khương 2, Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 2216 381

Tòa Thánh Cao Đài Việt Nam

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Tòa Thánh Cao Đài Việt Nam Giáo Hội Trung ương, Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 98 592 56 28

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Chợ Gạo

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Chợ Gạo, tt. Chợ Gạo, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam

Thánh Tịnh Kim Thành Long

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Kim Thành Long, Đường tỉnh 879C, Đăng Hưng Phước, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3657 031

Thánh Thất Phú Kiết

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phú Kiết, Đường tỉnh 879, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam

Thánh Thất Quơn Long

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Quơn Long, Quơn Long, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3991 290

Thánh Tịnh Long Đức Qui Châu

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Long Đức Qui Châu, Nguyễn Văn Côn, phường 3, Gò Công, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3841 259

Thánh Thất Phường 4

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phường 4, Đồng Khởi, phường 4, Thị xã Gò Công, phường 4, Việt NamPhone: +84 273 3842 710

Thánh Thất Bình Nghị

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Bình Nghị, Đường tỉnh 862, Bình Nghị, Gò Công Đông, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 97 930 20 38

Thánh Tịnh Hòa Quang Minh Phước

0.0

Được thành lập năm 1966 là cơ sở Chí Thiện của Thánh Tịnh Vĩnh Sơn Quang, năm 1972 tách ra thành

Location: Thánh tịnh Hòa Quang Minh Phước, Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3840 108

Thánh thất Tân Đông - Ban chỉnh đạo

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Đông - Ban chỉnh đạo, Tân Đông, Gò Công, Tiền Giang, Việt Nam

Thánh Thất Tân Đông

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Đông, Mạc Văn Thành, Tân Đông, Gò Công Đông, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3840 403

Thánh Thất Tân Phước

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Phước, Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 90 986 01 39

Thánh Thất Bến Tranh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Bến Tranh, Đường tỉnh 879, Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam

Thánh Thất An Thạnh Thủy

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh Thất An Thạnh Thuỷ, An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt NamPhone: +84 273 3837 413

Thánh Thất Vĩnh Kim

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Vĩnh Kim, Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Thánh thất & Điện Thờ Phật Mẫu Tân Hội Đông

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Tân Hội Đông, Tân Hội Đông, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Điện Thờ Phật Mẫu Vĩnh Kim

0.0

Ngày 24-3 Giáp Ngọ (Dl. 23-4-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái

Location: Điện thờ Phật Mẫu Vĩnh Kim, Đường Võ Văn Dưỡng, Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Đàn Thông Linh Khiếu

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Đàn Thông Linh Khiếu, Đường tỉnh 829, Phú Cường, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Thánh Thất Khổ Hiền Trang

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Khổ Hiền Trang, Hưng Thạnh, Tân Phước, Tiền Giang, Việt Nam

Điện Thờ Phật Mẫu Mỹ Tho

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Mỹ Tho, Lý Thường Kiệt, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam