Bãi Kinh

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Bãi Chướng

  0.0

  Location: Bãi Chướng, Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 8.73 km

  Bãi Con Rùa

  0.0

  Location: Bãi Con Rùa, Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 7.2 km

  Bãi Nhà Cũ

  0.0

  Location: Bãi Nhà Cũ, Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt NamPhone: +84 96 761 58 95
  Distance: 7.65 km

  Bãi Bồ Đề

  0.0

  Location: Bãi Bồ Đề, Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 8.32 km

  Đảo Bình Ba

  0.0

  Location: đảo Bình Ba, Cam Bình, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 7.58 km

  Đảo Bình Hưng

  0.0

  Location: đảo Bình Hưng, Cam Bình, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 1.3 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.