Bảo tàng Bắc Giang

Posted on 11/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

Bảo tàng Tỉnh Bắc Giang được thành lập từ năm 1988, đến năm 2000, sau ngày chia tách tỉnh, UBND Tỉnh Bắc Giang đã đầu tư hoàn thành công trình nhà Bảo tàng và cho mở cửa phục vụ khách tham quan các phần trưng bày và nghiên cứu các vấn đề về lịch sử – văn hoá Bắc Giang theo nhu cầu học tập. Trong nội dung trưng bày, tuy còn phải từng bước hoàn thiện, nâng cao nhưng đã phản ánh được những đặc trưng lịch sử, văn hoá của tỉnh, cụ thể với hai khu vực trưng bày: Trưng bày trong nhà Bảo tàng và trưng bày ngoài trời tại khuôn viên của Bảo tàng.

Phần trưng bày trong nhà có các mảng chủ đề: Đời sống king tế – văn hoá các cộng đồng dân tộc chính của tỉnh; lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, xây dựng quê hương của nhân dân Bắc Giang từ xưa tới nay; trưng bày chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị, thời sự; trưng bày chuyên đề Bắc Giang với Bác Hồ và Bác Hồ với Bắc Giang.

Bảo tàng Bắc Giang
Bảo tàng Bắc Giang

Phần trưng bày ngoài trời ở khuôn viên Bảo tàng là phần trưng bày các hiện vật thể khối lớn bằng đá, gốm, gỗ và kim loại… Tại đây có những di vật đá trong sưu tầm điêu khắc nghệ thuật đá cổ của Bắc Giang với những tượng voi đá, ngựa đá, võ sĩ đá, bia đá, nghê đá…Tại đây có những hiện vật gỗ là cột đình, đòn nóc có niên Đại Từ thời Mạc (thế kỷ XVI) đến thời Lê Trung Hưng (TK XVII-XVIII), tấm bia đá nói về lịch sử của thiền phái trúc Lâm Yên Tử, tấm bia Đề danh tiến sĩ khoa Nhâm tuất, niên hiệu Đại Bảo (1442), bài văn do Tiến sỹ Thân Nhân Trung, trong đó có đưa ra chân lý bất hủ “ Hiền tài là nguyên khí của quốc gia…”, có bài văn bia của Nguyễn Nghiễm, cha của đại thi hào Nguyễn Du viết cho Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc. Và đáng lưu ý là đến năm 2014, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang dưới sự chỉ đạo của Sở VHTT-DL tỉnh đã hoàn thành dựng tấm Đại thạch bi (bia đá lớn) có nội dung ca ngợi truyền thống hiếu học, khoa bảng và võ lược tỉnh Bắc Giang trong lịch sử. Trên đó có đề danh 63 vị tiến sỹ thời phong kiến của Bắc Giang (58 tiến sỹ văn 05 tiến sỹ võ). Cũng trên tấm bia này, ở mặt sau khắc bài “Xương Giang Phú” bất hủ của đại thi hào Lý Tử Tấn để ca ngợi miền đất Bắc Giang với chiến thắng Xương Giang hào hùng trong trận chiến diệt 10 vạn viện binh nhà Minh sang xâm lược cuối năm 1427: “ Kìa trần hợp phì thủa trước/ Sao bằng đây Xương Giang vẻ vang..”

Bảo tàng Tỉnh Bắc Giang được thành lập từ năm 1988, đến năm 2000, sau ngày chia tách tỉnh, UBND Tỉnh Bắc Giang đã đầu tư hoàn thành công trình nhà Bảo tàng và cho mở cửa phục vụ khách tham quan các phần trưng bày và nghiên cứu các vấn đề về lịch sử – văn hoá Bắc Giang theo nhu cầu học tập. Trong nội dung trưng bày, tuy còn phải từng bước hoàn thiện, nâng cao nhưng đã phản ánh được những đặc trưng lịch sử, văn hoá của tỉnh, cụ thể với hai khu vực trưng bày: Trưng bày trong nhà Bảo tàng và trưng bày ngoài trời tại khuôn viên của Bảo tàng.

Phần trưng bày trong nhà có các mảng chủ đề: Đời sống king tế – văn hoá các cộng đồng dân tộc chính của tỉnh; lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, xây dựng quê hương của nhân dân Bắc Giang từ xưa tới nay; trưng bày chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị, thời sự; trưng bày chuyên đề Bắc Giang với Bác Hồ và Bác Hồ với Bắc Giang.

Bảo tàng Bắc Giang
Bảo tàng Bắc Giang

Phần trưng bày ngoài trời ở khuôn viên Bảo tàng là phần trưng bày các hiện vật thể khối lớn bằng đá, gốm, gỗ và kim loại… Tại đây có những di vật đá trong sưu tầm điêu khắc nghệ thuật đá cổ của Bắc Giang với những tượng voi đá, ngựa đá, võ sĩ đá, bia đá, nghê đá…Tại đây có những hiện vật gỗ là cột đình, đòn nóc có niên Đại Từ thời Mạc (thế kỷ XVI) đến thời Lê Trung Hưng (TK XVII-XVIII), tấm bia đá nói về lịch sử của thiền phái trúc Lâm Yên Tử, tấm bia Đề danh tiến sĩ khoa Nhâm tuất, niên hiệu Đại Bảo (1442), bài văn do Tiến sỹ Thân Nhân Trung, trong đó có đưa ra chân lý bất hủ “ Hiền tài là nguyên khí của quốc gia…”, có bài văn bia của Nguyễn Nghiễm, cha của đại thi hào Nguyễn Du viết cho Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc. Và đáng lưu ý là đến năm 2014, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang dưới sự chỉ đạo của Sở VHTT-DL tỉnh đã hoàn thành dựng tấm Đại thạch bi (bia đá lớn) có nội dung ca ngợi truyền thống hiếu học, khoa bảng và võ lược tỉnh Bắc Giang trong lịch sử. Trên đó có đề danh 63 vị tiến sỹ thời phong kiến của Bắc Giang (58 tiến sỹ văn 05 tiến sỹ võ). Cũng trên tấm bia này, ở mặt sau khắc bài “Xương Giang Phú” bất hủ của đại thi hào Lý Tử Tấn để ca ngợi miền đất Bắc Giang với chiến thắng Xương Giang hào hùng trong trận chiến diệt 10 vạn viện binh nhà Minh sang xâm lược cuối năm 1427: “ Kìa trần hợp phì thủa trước/ Sao bằng đây Xương Giang vẻ vang..”

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thành cổ Xương Giang

  0.0

  Location: Thành Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang, Việt NamDistance: 2.45 km

  Chùa Vẽ

  0.0

  Location: Chùa Vẽ, Hòa Yên, Bắc Giang, Việt NamDistance: 1.98 km

  Chùa Phú Cầu ( Cao Sơn tự )

  0.0

  Location: Unnamed Road, Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt NamDistance: 6.55 km

  Bảo tàng Bắc Giang

  0.0

  Location: 6 Nguyễn Văn Cừ, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang, Việt NamPhone: ĐT: 0240.3854964
  Distance: 0 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.