Bảo tàng Bắc Kạn

Posted on 11/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

Bảo tàng tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/v thành lập Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin (nay là Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch) có chức năng nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền nhằm phát huy tác dụng của các Di tích lịch sử, văn hóa và thiên nhiên phù hợp với nội dung, tính chất của Bảo tàng.

( thiếu thông tin )

Bảo tàng tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/v thành lập Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin (nay là Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch) có chức năng nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền nhằm phát huy tác dụng của các Di tích lịch sử, văn hóa và thiên nhiên phù hợp với nội dung, tính chất của Bảo tàng.

( thiếu thông tin )

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Khu di tích lịch sử ATK Bắc Kạn

  0.0

  Location: ĐT257, Quang Thu, Bạch Thông, Bắc Kạn, Việt NamDistance: 8.62 km

  Khu Di Tích Lịch Sử Nà Tu

  0.0

  Location: Khu Di Tích Lịch Sử Nà Tu, Quốc lộ 3, Nà Tu, Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn, Việt NamDistance: 8.11 km

  Bảo tàng Bắc Kạn

  0.0

  Location: 20 Cứu Quốc, Sông Cầu, Bắc Kạn, Việt NamPhone: ĐT: 0281.3810236
  Distance: 0 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.