Bảo tàng Bưu điện

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

Bảo tàng Bưu điện đã làm được bộ sưu tập ảnh chân dung và tiểu sử tóm tắt các đồng chí Lãnh đạo ngành Bưu điện qua các thời kỳ; bộ sưu tập ảnh 50 đơn vị đạt danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động, và bộ sưu tập ảnh các cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Để viết được một hồ sơ khoa học cho từng loại hiện vật, CBCNV Bảo tàng đã phải nghiên cứu tài liệu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tổng hợp và xác minh mức độ chính xác của nguồn thông tin, sau đó cập nhật các thông tin vào các loại biểu mẫu. Từ những công việc thầm lặng như vậy, đến nay Bảo tàng Bưu điện đã lập được trên 2000 hồ sơ khoa học hiện vật, trong đó có cả hiện vật Tem Bưu chính Việt Nam.

Hiện nay Bảo tàng Bưu điện là Bảo tàng duy nhất của Việt Nam đang lưu giữ và trưng bày đầy đủ nhất các mẫu tem Bưu chính Việt Nam và tem Bưu chính Thế giới. Từ những con tem UPU rời rạc được nhận về theo từng năm, Bảo tàng Bưu điện đã kết hợp với Công ty Tem làm sưu tập gần 200.000 mẫu tem của trên 264 nước, vùng lãnh thổ và tổ chức phát hành tem thế giới, có đầy đủ các thông tin được cài đặt theo năm phát hành trong các cuốn Album chuyên dụng. Ngoài ra, Bảo tàng Bưu điện còn xây dựng 2 tủ tem UPU chuyên đề của trên 264 nước và tổ chức phát hành tem trên thế giới. Đặc biệt tháng 7/2009, Bảo tàng Bưu điện đã nhận bàn giao từ Công ty Tem 105 cuốn Album tem UPU cổ và nhiều hiện vật khác như dấu tem, phim tem. Đây là những cuốn tem cổ rất quý hiếm, có cả tem dát vàng, dát bạc và những con tem từ đầu thế kỷ thứ 19 của tất cả các nước trong tổ chức Liên minh Bưu chính thế giới. Ngoài ra, Bảo tàng Bưu điện còn đang lưu giữ, trưng bày hàng trăm mẫu tem Đông Dương in đè là tem từ những ngày đầu thành lập nước, tem Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và tem Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Đây là những mẫu tem rất quý, hiếm, có giá trị và ý nghĩa lịch sử trong dòng tem Bưu chính Việt Nam.

Chủ Đề

* Phần I: Trưng bày về Bưu chính - Viễn thông (4 giai đoạn)

- Giai đoạn trước năm 1945 “Thông tin liên lạc trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước”;
- Giai đoạn từ năm 1945 – 1954 “Bưu điện Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp”;
- Giai đoạn từ năm 1954 – 1975 “Bưu điện Việt Nam những năm đầu khôi phục, xây dựng và phục vụ đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ”;
- Giai đoạn 1975 đến nay “Bưu điện Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới và phát triển”;

* Phần II: Trưng bày về Tem Bưu chính (2 chuyên đề)

- Chuyên đề về Tem Bưu chính Việt Nam;
- Chuyên đề về Tem Liên minh Bưu chính thế giới.

Bảo tàng Bưu điện đã làm được bộ sưu tập ảnh chân dung và tiểu sử tóm tắt các đồng chí Lãnh đạo ngành Bưu điện qua các thời kỳ; bộ sưu tập ảnh 50 đơn vị đạt danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động, và bộ sưu tập ảnh các cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Để viết được một hồ sơ khoa học cho từng loại hiện vật, CBCNV Bảo tàng đã phải nghiên cứu tài liệu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tổng hợp và xác minh mức độ chính xác của nguồn thông tin, sau đó cập nhật các thông tin vào các loại biểu mẫu. Từ những công việc thầm lặng như vậy, đến nay Bảo tàng Bưu điện đã lập được trên 2000 hồ sơ khoa học hiện vật, trong đó có cả hiện vật Tem Bưu chính Việt Nam.

Hiện nay Bảo tàng Bưu điện là Bảo tàng duy nhất của Việt Nam đang lưu giữ và trưng bày đầy đủ nhất các mẫu tem Bưu chính Việt Nam và tem Bưu chính Thế giới. Từ những con tem UPU rời rạc được nhận về theo từng năm, Bảo tàng Bưu điện đã kết hợp với Công ty Tem làm sưu tập gần 200.000 mẫu tem của trên 264 nước, vùng lãnh thổ và tổ chức phát hành tem thế giới, có đầy đủ các thông tin được cài đặt theo năm phát hành trong các cuốn Album chuyên dụng. Ngoài ra, Bảo tàng Bưu điện còn xây dựng 2 tủ tem UPU chuyên đề của trên 264 nước và tổ chức phát hành tem trên thế giới. Đặc biệt tháng 7/2009, Bảo tàng Bưu điện đã nhận bàn giao từ Công ty Tem 105 cuốn Album tem UPU cổ và nhiều hiện vật khác như dấu tem, phim tem. Đây là những cuốn tem cổ rất quý hiếm, có cả tem dát vàng, dát bạc và những con tem từ đầu thế kỷ thứ 19 của tất cả các nước trong tổ chức Liên minh Bưu chính thế giới. Ngoài ra, Bảo tàng Bưu điện còn đang lưu giữ, trưng bày hàng trăm mẫu tem Đông Dương in đè là tem từ những ngày đầu thành lập nước, tem Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và tem Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Đây là những mẫu tem rất quý, hiếm, có giá trị và ý nghĩa lịch sử trong dòng tem Bưu chính Việt Nam.

Chủ Đề

* Phần I: Trưng bày về Bưu chính - Viễn thông (4 giai đoạn)

- Giai đoạn trước năm 1945 “Thông tin liên lạc trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước”;
- Giai đoạn từ năm 1945 – 1954 “Bưu điện Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp”;
- Giai đoạn từ năm 1954 – 1975 “Bưu điện Việt Nam những năm đầu khôi phục, xây dựng và phục vụ đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ”;
- Giai đoạn 1975 đến nay “Bưu điện Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới và phát triển”;

* Phần II: Trưng bày về Tem Bưu chính (2 chuyên đề)

- Chuyên đề về Tem Bưu chính Việt Nam;
- Chuyên đề về Tem Liên minh Bưu chính thế giới.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

  0.0

  Location: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3804 4529
  Distance: 3.41 km

  Chợ Hôm - Đức Viên

  0.0

  Location: Chợ Hôm - Đức Viên, Huế, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt NamDistance: 4.39 km

  Chợ Long Biên (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Long Biên, Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3826 1133
  Distance: 4.92 km

  Chợ Hàng Da (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Hàng Da, Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamDistance: 4.1 km

  Công Viên Bách Thảo Hà Nội

  0.0

  Location: Công Viên Bách Thảo Hà Nội, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3845 5114
  Distance: 3.27 km

  Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

  0.0

  Location: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3514 1791
  Distance: 0.69 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.