Bảo tàng Cà Mau

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

Với chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống, 20 năm qua, Bảo tàng Tỉnh Cà Mau đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Khi mới thành lập, Bảo tàng chỉ tiếp nhận, quản lý chưa tròn 3.000 hiện vật; đến nay đã nâng con số lên trên 60.000 hiện vật, tài liệu, hình ảnh với nhiều chủ đề, chất liệu, loại hình phong phú.

 

Với chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống, 20 năm qua, Bảo tàng Tỉnh Cà Mau đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Khi mới thành lập, Bảo tàng chỉ tiếp nhận, quản lý chưa tròn 3.000 hiện vật; đến nay đã nâng con số lên trên 60.000 hiện vật, tài liệu, hình ảnh với nhiều chủ đề, chất liệu, loại hình phong phú.

 

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Di Tích Quốc Gia Nhà Dây Thép

  0.0

  Location: Di Tích Quốc Gia Nhà Dây Thép, Lý Bôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt NamDistance: 0.41 km

  Đền thờ Bác Hồ Cà Mau

  0.0

  Location: Đền thờ Bác Hồ Cà Mau, Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt NamPhone: +84 290 3575 022
  Distance: 1.13 km

  Công viên Hồng Bàng (Cà Mau)

  0.0

  Location: Công viên Hồng Bàng, Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt NamDistance: 0.92 km

  Lâm Viên Cà Mau

  0.0

  Location: Lâm Viên Cà Mau, Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt NamDistance: 1.16 km

  Công viên Hùng Vương (Cà Mau)

  0.0

  Location: Công viên Hùng Vương, Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt NamDistance: 0.77 km

  Thư viện tỉnh Cà Mau

  0.0

  Location: Thư Viện tỉnh Cà Mau - Ca Mau provincial library, Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt NamPhone: +84 290 3830 732
  Distance: 0.71 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.