Bảo tàng Cao Bằng

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

( thiếu thông tin cụ thể )

( thiếu thông tin cụ thể )

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Đền Vua Lê - Cao Bằng

  0.0

  Location: Đền Vua Lê, Nà Lữ, Hòa An, Cao Bằng, Việt NamDistance: 9.67 km

  Nhà thờ Giáo xứ Thanh Sơn

  0.0

  Location: Nhà thờ giáo xứ Thanh Sơn, Sông Hiến, Cao Bằng, Cao Bang, VietnamPhone: +84 97 955 78 39
  Distance: 0.56 km

  Chùa Đà Quận

  0.0

  Location: Chùa Đà Quận, Hòa An District, Cao Bang, VietnamDistance: 7.45 km

  Bảo tàng Cao Bằng

  0.0

  Location: Bế Văn Đàn, Cao Bằng, Cao Bằng, Việt NamPhone: ĐT: 026.3855573
  Distance: 0 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.