Bảo tàng Cổ vật Hoàng Long

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 tomorrow

Hơn 16.000 hiện vật được chia làm 17 bộ sưu tập gồm: Bộ sưu tập đồ đồng, Trống đồng, gương đồng, binh khí đồng…, bộ sưu tập đồ gốm, sứ nổi bật là đồ sứ men ngọc, men cê ra đông, bộ sưu tập đồ Ngà, bộ sưu tập đất nung, bộ sưu tầm tem thư, bộ sưu tập huân, huy chương, bộ sưu tập sách cổ, bộ sưu tập đồ gỗ, bộ sưu tập Sắc phong, kể cả bộ sưu tập những dụng cụ sản xuất, sinh hoạt của nông dân Việt cổ… Tất cả hợp lại tạo nên “Cái hồn cốt của Bảo tàng Cổ vật Hoàng Long, giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, nhân dân và du khách tìm hiểu sâu thêm về nguồn cội cha ông trong suốt chiều dài quốc sử.

 

Song song với việc sưu tầm, bảo tồn và giới thiệu hiện vật cổ, Bảo tàng Cổ vật Hoàng Long còn chủ trương lập một số kỷ lục về  đúc mới các hiện vật bằng đồng theo phương pháp thủ công truyền thống: Năm 2009 xác lập kỷ lục đúc Trống đồng  và kỷ lục đúc Thạp đồng đúc mới theo phương pháp thủ công truyền thống lớn nhất Việt Nam.

Hơn 16.000 hiện vật được chia làm 17 bộ sưu tập gồm: Bộ sưu tập đồ đồng, Trống đồng, gương đồng, binh khí đồng…, bộ sưu tập đồ gốm, sứ nổi bật là đồ sứ men ngọc, men cê ra đông, bộ sưu tập đồ Ngà, bộ sưu tập đất nung, bộ sưu tầm tem thư, bộ sưu tập huân, huy chương, bộ sưu tập sách cổ, bộ sưu tập đồ gỗ, bộ sưu tập Sắc phong, kể cả bộ sưu tập những dụng cụ sản xuất, sinh hoạt của nông dân Việt cổ… Tất cả hợp lại tạo nên “Cái hồn cốt của Bảo tàng Cổ vật Hoàng Long, giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, nhân dân và du khách tìm hiểu sâu thêm về nguồn cội cha ông trong suốt chiều dài quốc sử.

 

Song song với việc sưu tầm, bảo tồn và giới thiệu hiện vật cổ, Bảo tàng Cổ vật Hoàng Long còn chủ trương lập một số kỷ lục về  đúc mới các hiện vật bằng đồng theo phương pháp thủ công truyền thống: Năm 2009 xác lập kỷ lục đúc Trống đồng  và kỷ lục đúc Thạp đồng đúc mới theo phương pháp thủ công truyền thống lớn nhất Việt Nam.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thư viện tỉnh Thanh Hóa

  0.0

  Location: Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Hàng Đồng, Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt NamPhone: +84 237 3853 901
  Website: http://thuvientinh.thanhhoa.gov.vn/
  Distance: 1.39 km

  Cầu Hàm Rồng - Thanh Hóa

  0.0

  Location: cầu Hàm Rồng, Thanh Hoá, Việt NamDistance: 2.66 km

  Đền Hợp Đồng

  0.0

  Location: Hoằng Giang, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt NamDistance: 6.94 km

  Đền Dương Đình Nghệ

  0.0

  Location: Thiệu Dương, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá, Việt NamDistance: 4.89 km

  Động Long Quang - Hang Mắt Rồng

  0.0

  Location: Động Long Quang, Hàm Long, Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt NamDistance: 2.57 km

  Đền Lê Thành

  0.0

  Location: Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, Việt NamDistance: 1.83 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.