Bảo tàng Cội nguồn – Phú Quốc

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

Bảo tàng Cội Nguồn Phú Quốc là một thiết chế văn hóa, có chức năng nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các mẫu vật lịch sử tự nhiên, giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội Đảo Phú Quốc, phục vụ công chúng và khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu, học tập, giải trí.

Bảo tàng Cội Nguồn – Phú Quốc là một bảo tàng tư nhân hoạt động theo Luật Di sản Văn hóa, quy chế tổ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân do Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành, chịu sự chỉ đạo về mặt chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Kiên Giang

Bảo tàng cũng là một quần thể sinh thái độc đáo : Bảo tàng – Resort – Nhà hàng

Bảo tàng Cội Nguồn Phú Quốc là một thiết chế văn hóa, có chức năng nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các mẫu vật lịch sử tự nhiên, giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội Đảo Phú Quốc, phục vụ công chúng và khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu, học tập, giải trí.

Bảo tàng Cội Nguồn – Phú Quốc là một bảo tàng tư nhân hoạt động theo Luật Di sản Văn hóa, quy chế tổ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân do Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành, chịu sự chỉ đạo về mặt chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Kiên Giang

Bảo tàng cũng là một quần thể sinh thái độc đáo : Bảo tàng – Resort – Nhà hàng

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Chùa Hưng Quốc (Phú Quốc) - Hưng Quốc Tự

  0.0

  Location: Chùa Hưng Quốc Tự, Nguyễn Trung Trực, Khu 4, tt. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt NamPhone: +84 297 3980 567
  Distance: 3.23 km

  Suối Đá Bàn

  0.0

  Location: Suối Đá Bàn, Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt NamDistance: 8.84 km

  Cao Đài Hội Thánh

  0.0

  Location: Cao Đài Hội Thánh, Ba Mươi Tháng Tư, Khu 1, tt. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt NamDistance: 2.38 km

  Thánh Thất Linh Tiêu Cực

  0.0

  Location: Thánh thất linh tiêu cực, tt. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt NamDistance: 2.77 km

  Thánh Thất Dương Đông

  0.0

  Location: Thánh thất Dương Đông, Nguyễn Trãi, Khu 1, tt. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt NamPhone: +84 297 3864 578
  Distance: 2.83 km

  Khu Du Lịch Suối Tranh,

  0.0

  Location: Khu Du Lịch Suối Tranh, Suối Mây, Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt NamPhone: +84 297 3849 863
  Distance: 5.39 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.