Bảo tàng Đắk Nông

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh giới thiệu cơ bản và khái quát về đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; những giá trị đặc trưng về văn hóa dân tộc, cùng những dấu ấn lịch sử quan hàng ngàn năm của đất ÐĂK NÔNG ; thể hiện quá trình hình thành., tồn tại và phát triển cũng như những thành quả mà nhân dân ÐĂK NÔNG đã đạt được trong lịch sử chinh phục , cảI tạo thiên nhiên , đấu tranh chống các thế lực thù địch để xây dung quê hương , đất nước; tập trung phản ánh những giá trị vãn hóa truyền thống đặc thù , độc đáo của các dân tộc , trong đó ưu tiên thể hiện rõ nét của đồng bào M’Nông . Tái hiện lại những vấn đề lịch sử tiêu biểu xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của đất ÐĂK NÔNG , đặc biệt nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước , những thành quả đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng , tái thiết quê hương của nhân dân ÐĂK NÔNG qua các thời kỳ , điển hình là trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và ðế quốc Mỹ.

Kiến trúc nhà bảo tàng được thiết kế theo mô típ đặc thù , mang đậm tính vãn hóa bản địa , là công trình vãn hóa đặc trưng , độc đáo ,được thiết kế xây dựng đảm bảo tính hiện đại và thể hiện được bản sắc văn hóa của đồng bào địa phương , đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Không như những công trình kiến trúc của các công sở khác , kiến trúc nhà trưng bày bảo tàng được thiết kế mang đậm yếu tố lịch sử , đó là lịch sử vãn hóa truyền thống và lịch sử hiện đại ( cơ sở hạ tầng hiện đại), ðảm bảo là công trình văn hóa thực sự thẩm mỹ ,ðặc thù và tiêu biểu của vùng đất ÐĂK NÔNG ,ấn định và mang đậm dấu ấn vãn hóa của ðồng bào M’NÔNG bản địa ; thể hiện vai trò chiến lược của tỉnh ÐĂK NÔNG về vị trí ðịa lý , kinh tế , chính trị , văn hóa xã hội ,an ninh quốc phòng với các tỉnh khác trên cả nước…

Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh giới thiệu cơ bản và khái quát về đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; những giá trị đặc trưng về văn hóa dân tộc, cùng những dấu ấn lịch sử quan hàng ngàn năm của đất ÐĂK NÔNG ; thể hiện quá trình hình thành., tồn tại và phát triển cũng như những thành quả mà nhân dân ÐĂK NÔNG đã đạt được trong lịch sử chinh phục , cảI tạo thiên nhiên , đấu tranh chống các thế lực thù địch để xây dung quê hương , đất nước; tập trung phản ánh những giá trị vãn hóa truyền thống đặc thù , độc đáo của các dân tộc , trong đó ưu tiên thể hiện rõ nét của đồng bào M’Nông . Tái hiện lại những vấn đề lịch sử tiêu biểu xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của đất ÐĂK NÔNG , đặc biệt nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước , những thành quả đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng , tái thiết quê hương của nhân dân ÐĂK NÔNG qua các thời kỳ , điển hình là trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và ðế quốc Mỹ.

Kiến trúc nhà bảo tàng được thiết kế theo mô típ đặc thù , mang đậm tính vãn hóa bản địa , là công trình vãn hóa đặc trưng , độc đáo ,được thiết kế xây dựng đảm bảo tính hiện đại và thể hiện được bản sắc văn hóa của đồng bào địa phương , đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Không như những công trình kiến trúc của các công sở khác , kiến trúc nhà trưng bày bảo tàng được thiết kế mang đậm yếu tố lịch sử , đó là lịch sử vãn hóa truyền thống và lịch sử hiện đại ( cơ sở hạ tầng hiện đại), ðảm bảo là công trình văn hóa thực sự thẩm mỹ ,ðặc thù và tiêu biểu của vùng đất ÐĂK NÔNG ,ấn định và mang đậm dấu ấn vãn hóa của ðồng bào M’NÔNG bản địa ; thể hiện vai trò chiến lược của tỉnh ÐĂK NÔNG về vị trí ðịa lý , kinh tế , chính trị , văn hóa xã hội ,an ninh quốc phòng với các tỉnh khác trên cả nước…

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thác Liêng Nung - Thác Diệu Thanh

  0.0

  Location: Thác Liêng nung, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt NamDistance: 7.8 km

  Thư viện tỉnh Đắk Nông

  0.0

  Location: Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, Việt NamDistance: 2.92 km

  Chùa Thiện Phước

  0.0

  Location: Chùa Thiện Phước, Quảng Thành, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt NamDistance: 3.67 km

  Chùa Pháp Hoa

  0.0

  Location: Chùa Pháp Hoa, Hùng Vương, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt NamPhone: +84 91 356 67 78
  Distance: 0.55 km

  Bảo tàng Đắk Nông

  0.0

  Location: 33 Chu Văn An, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt NamPhone: ĐT: 0501.3544683
  Distance: 0 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.