Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh trực thuộc tổng công ty xây dựng Trường Sơn hay Cục Chính trị, Binh đoàn 12, Quân đội nhân dân Việt Nam là bảo tàng lịch sử có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, những sự tích anh hùng của Bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến và trong công cuộc đổi mới đất nước. Tình đoàn kết chiến đấu của dân tộc ba nước Đông Dương trên con đường huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh”

Trưng bày :

 • Trường Sơn thủa ban đầu;
 • Mở đường cơ giới lớn, tổ chức chiến đấu hợp đồng binh chủng chống chiến tranh phá hoạt của đế quốc Mỹ, chi viện miền Nam, đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” (1963 – 1968);
 • Đỉnh cao của chiến lược ngăn chặn và chống ngăn chặn (1969 – 1972);
 • Thế trận Trường Sơn, tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh;
 • Sự ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam trên đường Hồ Chí Minh;
 • Sưu tập hiện vật về chiến tranh điện tử và chiến tranh huỷ diệt của Mỹ ở Trường Sơn;
 • Bộ đội đường Hồ Chí Minh – Binh đoàn Trường Sơn, đơn vị kế thừa và phát huy truyền thống;
 • Trưng bày ngoài trời.

Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh trực thuộc tổng công ty xây dựng Trường Sơn hay Cục Chính trị, Binh đoàn 12, Quân đội nhân dân Việt Nam là bảo tàng lịch sử có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, những sự tích anh hùng của Bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến và trong công cuộc đổi mới đất nước. Tình đoàn kết chiến đấu của dân tộc ba nước Đông Dương trên con đường huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh”

Trưng bày :

 • Trường Sơn thủa ban đầu;
 • Mở đường cơ giới lớn, tổ chức chiến đấu hợp đồng binh chủng chống chiến tranh phá hoạt của đế quốc Mỹ, chi viện miền Nam, đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” (1963 – 1968);
 • Đỉnh cao của chiến lược ngăn chặn và chống ngăn chặn (1969 – 1972);
 • Thế trận Trường Sơn, tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh;
 • Sự ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam trên đường Hồ Chí Minh;
 • Sưu tập hiện vật về chiến tranh điện tử và chiến tranh huỷ diệt của Mỹ ở Trường Sơn;
 • Bộ đội đường Hồ Chí Minh – Binh đoàn Trường Sơn, đơn vị kế thừa và phát huy truyền thống;
 • Trưng bày ngoài trời.
Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

  0.0

  Location: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3514 1791
  Distance: 9.83 km

  Công viên Cầu Giấy

  0.0

  Location: Công viên Cầu Giấy, Phố Thành Thái, KDT Mới, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 91 234 56 99
  Distance: 9.31 km

  Hồ Linh Đàm

  0.0

  Location: Hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt NamDistance: 8.85 km

  Công viên Indira Gandhi Park Thành Công

  0.0

  Location: Indira Gandhi Park Thành Công, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 98 789 09 09
  Distance: 9.93 km

  Thiên Đường Bảo Sơn

  0.0

  Location: Thiên Đường Bảo Sơn, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 6265 3004
  Distance: 5.15 km

  Đình Ngoại Bình Đà - Đền Nội Bình Đà

  0.0

  Location: Đền Nội Bình Đà, Bình Đà, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 98 341 11 88
  Distance: 6.96 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.