Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành – Vijaya Chămpa Bình Định

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0

Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành Vijaya Chămpa Bình Định là một trong số rất ít các bảo tàng tư nhân được thành lập cho đến nay và đã bước đầu có những đóng góp tích cực cho hoạt động bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hoá. Lần này, Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành sẽ đưa ra triển lãm gần 100 hiện vật gốm cổ Chămpa, chủ yếu sưu tầm được ở vùng Bình Định, thuộc dòng gốm Gò Sành, có niên Đại Từ thế kỷ XIII –XV, gồm các loại sản phẩm gốm ngự dụng, gốm thờ tự, gốm thương mại. Ngoài ra tại triển lãm này, nhà sưu tập Nguyễn Vĩnh Hảo, Giám đốc Bảo tàng Gốm cổ Gò sành Vijaya Chămpa Bình Định cũng sẽ giới thiệu với công chúng một số hiện vật độc đáo trong bộ sưu tập quý hiếm của mình.

Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành Vijaya Chămpa Bình Định là một trong số rất ít các bảo tàng tư nhân được thành lập cho đến nay và đã bước đầu có những đóng góp tích cực cho hoạt động bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hoá. Lần này, Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành sẽ đưa ra triển lãm gần 100 hiện vật gốm cổ Chămpa, chủ yếu sưu tầm được ở vùng Bình Định, thuộc dòng gốm Gò Sành, có niên Đại Từ thế kỷ XIII –XV, gồm các loại sản phẩm gốm ngự dụng, gốm thờ tự, gốm thương mại. Ngoài ra tại triển lãm này, nhà sưu tập Nguyễn Vĩnh Hảo, Giám đốc Bảo tàng Gốm cổ Gò sành Vijaya Chămpa Bình Định cũng sẽ giới thiệu với công chúng một số hiện vật độc đáo trong bộ sưu tập quý hiếm của mình.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Cù lao Hòn Khô - Đảo Hòn Khô

  0.0

  Location: Cù lao Hòn Khô, Thành phố Qui Nhơn, Việt NamDistance: 7.78 km

  Đồi cát Phương Mai

  0.0

  Location: Đồi cát Phương Mai, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt NamDistance: 7.46 km

  Thư viện tỉnh Bình Định

  0.0

  Location: Thư viện tỉnh Bình Định, Hai Bà Trưng, Lê Hồng Phong, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt NamPhone: +84 94 597 98 77
  Website: http://bpl.vn/
  Distance: 0.22 km

  Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo Phận Quy Nhơn

  0.0

  Location: Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo Phận Quy Nhơn, Trần Hưng Đạo, Hải Cảng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt NamPhone: +84 256 3823 017
  Distance: 0.83 km

  Bãi biển Quy Nhơn

  0.0

  Location: Bãi biển Quy Nhơn, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt NamDistance: 1.23 km

  Cầu Thị Nại

  0.0

  Location: Cầu Thị Nại, Cầu Thị Nại, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt NamDistance: 4.7 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.