Bảo tàng Hà Tĩnh

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

( thiếu thông tin )

( thiếu thông tin )

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

  0.0

  Location: Thư Viện Tĩnh Hà Tĩnh, Nguyễn Du, Hà Tĩnh, Việt NamPhone: +84 239 3852 114
  Website: http://thuvienhatinh.org/
  Distance: 1.97 km

  Đền Võ Miếu - Chùa Hợp Tự

  0.0

  Location: Đền Võ Miếu, Nguyễn Trung Thiên, Tân Giang, Hà Tĩnh, Việt NamDistance: 0.22 km

  Bảo tàng Hà Tĩnh

  0.0

  Location: Bảo Tàng Tỉnh Hà Tĩnh, Tân Giang, Hà Tĩnh, Việt NamPhone: ĐT: 039.3856616
  Distance: 0 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.