Bảo tàng Hải dương học

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 tomorrow

Bảo tàng Hải dương học Việt Nam do Viện Hải Dương học quản lý điều hành và tổ chức hoạt động. Tiền thân của Bảo tàng Hải Dương học hiện nay là Bảo tàng Sinh vật biển, được người Pháp xây dựng đồng thời với Viện Hải Dương Học Nha Trang (1923). Bảo tàng Hải dương học Việt Nam là một trong những bảo tàng tự nhiên có giá trị và bề dày lịch sử của Việt Nam cùng thời với các Bảo tàng Lu-i Phi-nô ở Hà Nội (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia), Bảo tàng Blanchard De La Brosse ở Sài Gòn (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Bảo tàng Parmentier ở Đà Nẵng (nay là Bảo tàng điêu khắc Chăm)….

Bảo tàng Hải dương học
Bảo tàng Hải dương học

Bảo tàng Hải dương học là nơi lưu giữ các hiện vật (sinh vật và phi sinh vật) thu được từ trước đến nay ở biển, là nơi chứa đựng các chứng nhân qua trọng của biển ở khắp mọi nơi và qua nhiều thời đại. Ngày nay Bảo tàng Hải dương học còn có nhiệm vụ nuôi dưỡng nhiều loài sinh vật biển để tìm hiểu điều kiện sinh thái, sinh học, … của chúng. Do đó Bảo tàng Hải dương học giúp ích rất nhiều cho các nhà khoa học, nhằm nghiên cứu, so sánh, đối chiếu để tìm ra các qui luật của từng đối tượng, với mục đích phục vụ cho đời sống con người. Bảo tàng Hải dương học còn là nơi truyền bá các kiến thức về biển, phổ biến những thành quả của ngành hải dương học đã đạt được, nhằm giới thiệu tiềm năng nguồn lợi và cách sử dụng hợp lý tài nguyên biển

Bảo tàng Hải dương học Việt Nam do Viện Hải Dương học quản lý điều hành và tổ chức hoạt động. Tiền thân của Bảo tàng Hải Dương học hiện nay là Bảo tàng Sinh vật biển, được người Pháp xây dựng đồng thời với Viện Hải Dương Học Nha Trang (1923). Bảo tàng Hải dương học Việt Nam là một trong những bảo tàng tự nhiên có giá trị và bề dày lịch sử của Việt Nam cùng thời với các Bảo tàng Lu-i Phi-nô ở Hà Nội (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia), Bảo tàng Blanchard De La Brosse ở Sài Gòn (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Bảo tàng Parmentier ở Đà Nẵng (nay là Bảo tàng điêu khắc Chăm)….

Bảo tàng Hải dương học
Bảo tàng Hải dương học

Bảo tàng Hải dương học là nơi lưu giữ các hiện vật (sinh vật và phi sinh vật) thu được từ trước đến nay ở biển, là nơi chứa đựng các chứng nhân qua trọng của biển ở khắp mọi nơi và qua nhiều thời đại. Ngày nay Bảo tàng Hải dương học còn có nhiệm vụ nuôi dưỡng nhiều loài sinh vật biển để tìm hiểu điều kiện sinh thái, sinh học, … của chúng. Do đó Bảo tàng Hải dương học giúp ích rất nhiều cho các nhà khoa học, nhằm nghiên cứu, so sánh, đối chiếu để tìm ra các qui luật của từng đối tượng, với mục đích phục vụ cho đời sống con người. Bảo tàng Hải dương học còn là nơi truyền bá các kiến thức về biển, phổ biến những thành quả của ngành hải dương học đã đạt được, nhằm giới thiệu tiềm năng nguồn lợi và cách sử dụng hợp lý tài nguyên biển

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thư viện tỉnh Khánh Hòa

  0.0

  Location: Thư viện Tỉnh Khánh Hòa, Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt NamWebsite: http://thuvienkhanhhoa.gov.vn/
  Distance: 4.93 km

  Chùa Tây Thiên (Nha Trang)

  0.0

  Location: Chùa Tây Thiên, Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt NamPhone: +84 274 3751 203
  Distance: 0.48 km

  Chùa Thiền Lâm (Nha Trang)

  0.0

  Location: Chùa Thiền Lâm, Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 8.55 km

  Hòn Chồng

  0.0

  Location: Hòn Chồng, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 7.36 km

  Chợ Đầm Nha Trang

  0.0

  Location: Chợ Đầm, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 5.87 km

  Thánh Thất Liên Thành

  0.0

  Location: Thánh thất Liên Thành, Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 6.4 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.