Bảo tàng Hải quân

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

Bảo tàng Hải quân trực thuộc Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân Việt Nam là một trong những trung tâm văn hoá – lịch sử và mỹ thuật của Quân chủng Hải quân Việt trên thành phố cảng Hải Phòng. Bảo tàng Hải quân được xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.

Trưng bày :

1. Vùng biển Việt và truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt trên sông, biển;

2. Hải quân nhân dân Việt Nam ra đời, xây dựng và hoạt động trong điều kiện hoà bình (1955 – 1964), chiến thắng trận đầu ngày 02 và ngày 05/8/1964;

3. Hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965 – 1975);

4. Phần trưng bày thể hiện 10 năm chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo của Hải quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước:

+ Hải quân nhân dân Việt Nam đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc;

+ Chống phong toả thuỷ lôi của Mỹ, đảm bảo giao thông vận chuyển trên sông biển;

+ Mở đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển chi viện chiến trường miền;

+ Đặc công Hải quân chiến đấu trên chiến trường sông, biển miền;

+ Tham gia chiến dịch Xuân 1975, giải phóng quần đảo Trường Sa;

5. Hải quân nhân dân Việt Nam (từ 1975 đến nay):

+ Xây dựng phát triển lực lượng, bảo vệ chủ quyền biển đảo;

+ Xây dựng bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa;

+ Bảo vệ biên giới Tây và 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế giúp Campuchia (1979 – 1989);

+ Hoạt động đối ngoại quân sự của Hải quân nhân dân Việt.

6. Khu vực trưng bày ngoài trời:

Trưng bày hiện vật khối lớn phản ánh thành tích xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bảo tàng Hải quân trực thuộc Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân Việt Nam là một trong những trung tâm văn hoá – lịch sử và mỹ thuật của Quân chủng Hải quân Việt trên thành phố cảng Hải Phòng. Bảo tàng Hải quân được xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.

Trưng bày :

1. Vùng biển Việt và truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt trên sông, biển;

2. Hải quân nhân dân Việt Nam ra đời, xây dựng và hoạt động trong điều kiện hoà bình (1955 – 1964), chiến thắng trận đầu ngày 02 và ngày 05/8/1964;

3. Hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965 – 1975);

4. Phần trưng bày thể hiện 10 năm chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo của Hải quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước:

+ Hải quân nhân dân Việt Nam đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc;

+ Chống phong toả thuỷ lôi của Mỹ, đảm bảo giao thông vận chuyển trên sông biển;

+ Mở đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển chi viện chiến trường miền;

+ Đặc công Hải quân chiến đấu trên chiến trường sông, biển miền;

+ Tham gia chiến dịch Xuân 1975, giải phóng quần đảo Trường Sa;

5. Hải quân nhân dân Việt Nam (từ 1975 đến nay):

+ Xây dựng phát triển lực lượng, bảo vệ chủ quyền biển đảo;

+ Xây dựng bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa;

+ Bảo vệ biên giới Tây và 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế giúp Campuchia (1979 – 1989);

+ Hoạt động đối ngoại quân sự của Hải quân nhân dân Việt.

6. Khu vực trưng bày ngoài trời:

Trưng bày hiện vật khối lớn phản ánh thành tích xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thư Viện Thành Phố Hải Phòng

  0.0

  Location: Thư Viện Thành Phố Hải Phòng, Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt NamPhone: +84 225 6260 927
  Website: http://www.thuvienhaiphong.org.vn/
  Distance: 1.51 km

  Chùa Kim Quang

  0.0

  Location: Chùa Kim Quang, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt NamDistance: 3.47 km

  Thánh Thất Hải Phòng

  0.0

  Location: Thánh thất Hải Phòng, Chu Văn An, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt NamPhone: +84 225 3853 446
  Distance: 3.22 km

  Chùa Phổ Chiếu

  0.0

  Location: Chùa Phổ Chiếu, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt NamPhone: +84 225 3680 652
  Distance: 2.98 km

  Chùa Phúc Lâm – Chùa Dư Hàng – Chùa Hàng

  0.0

  Location: Chùa Dư Hàng, Dư Hàng, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt NamPhone: +84 225 3849 380
  Distance: 3.44 km

  Chùa Hải Ninh - Chùa Đông Thiện

  0.0

  Location: Chùa Hải Ninh, Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt NamDistance: 2.59 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.