Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình)

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

Bảo tàng Hồ Chí Minh – Ba Đình là một bảo tàng vào loại lớn nhất của Việt Nam. Bảo tàng tập trung chủ yếu vào việc trưng bày những hiện vật, tư liệu về cuộc đời và con người Hồ Chí Minh.

Bảo tàng được khởi công xây dựng ngày 31-8-1985 và kháng thành vào đúng ngày 19-5-1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn”, như Nghị quyết của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) đã thừa nhận.

Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)
Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)

Với diện tích 18.000m2, trong đó có 13.000m2 sử dụng, và lưu giữ khoảng 12 vạn hiện vật, Bảo tàng Hồ Chí Minh trở thành Bảo tàng lớn nhất và hiện đại nhất nước ta.
Toà nhà Bảo tàng mang biểu tượng một bông sen trắng. Nội dung trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh được thể hiện ở tầng 3 gồm 3 phần:

Phần trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam thực hiện di chúc của Người. Đây là nội dung chính gồm các tài liệu, hiện vật, các phim tư liệu, tác phẩm nghệ thuật được trình bày một cách hệ thống và là hành trình tham quan chính.

Phần trưng bày về đất nước Việt Nam, cuộc đấu tranh và thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Phần các gian chuyên đề về một số sự kiện lịch sử thế giới có tác động tới cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam.

Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)
Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)

Bảo tàng Hồ Chí Minh còn có gian triển lãm các chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước Việt Nam và các chuyên đề khác và kho bảo quản hiện vật, tư liệu, có thư viện với hơn 1,5 vạn bản sách phục vụ cho việc nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)
Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)

Gian trung tâm của Bảo tàng là nơi đặt tượng đồng toàn thân đứng của Hồ Chủ tịch. Tượng cao 3,5m, trên bệ 0,6m, nặng 3 tấn. Tượng Bác Hồ đặt trên nền cây đa, mặt trời, biểu tượng của ánh sáng và sự trường tồn của dân tộc.

Hai biểu tượng nổi bật “dựng nước” và “giữ nước” với “bọc trăm trứng, ngựa Gióng và Rùa vàng dâng gươm”, cùng với lời dạy của Bác Hồ vĩ đại về truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất của tổ tiên.

Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)
Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)

Bảo tàng Hồ Chí Minh là trung tâm quan trọng và đầy đủ bậc nhất nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo tàng còn là nơi thu hút nhiều học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu và nghiên cứu về Bác Hồ.

Bảo tàng Hồ Chí Minh – Ba Đình là một bảo tàng vào loại lớn nhất của Việt Nam. Bảo tàng tập trung chủ yếu vào việc trưng bày những hiện vật, tư liệu về cuộc đời và con người Hồ Chí Minh.

Bảo tàng được khởi công xây dựng ngày 31-8-1985 và kháng thành vào đúng ngày 19-5-1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn”, như Nghị quyết của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) đã thừa nhận.

Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)
Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)

Với diện tích 18.000m2, trong đó có 13.000m2 sử dụng, và lưu giữ khoảng 12 vạn hiện vật, Bảo tàng Hồ Chí Minh trở thành Bảo tàng lớn nhất và hiện đại nhất nước ta.
Toà nhà Bảo tàng mang biểu tượng một bông sen trắng. Nội dung trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh được thể hiện ở tầng 3 gồm 3 phần:

Phần trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam thực hiện di chúc của Người. Đây là nội dung chính gồm các tài liệu, hiện vật, các phim tư liệu, tác phẩm nghệ thuật được trình bày một cách hệ thống và là hành trình tham quan chính.

Phần trưng bày về đất nước Việt Nam, cuộc đấu tranh và thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Phần các gian chuyên đề về một số sự kiện lịch sử thế giới có tác động tới cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam.

Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)
Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)

Bảo tàng Hồ Chí Minh còn có gian triển lãm các chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước Việt Nam và các chuyên đề khác và kho bảo quản hiện vật, tư liệu, có thư viện với hơn 1,5 vạn bản sách phục vụ cho việc nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)
Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)

Gian trung tâm của Bảo tàng là nơi đặt tượng đồng toàn thân đứng của Hồ Chủ tịch. Tượng cao 3,5m, trên bệ 0,6m, nặng 3 tấn. Tượng Bác Hồ đặt trên nền cây đa, mặt trời, biểu tượng của ánh sáng và sự trường tồn của dân tộc.

Hai biểu tượng nổi bật “dựng nước” và “giữ nước” với “bọc trăm trứng, ngựa Gióng và Rùa vàng dâng gươm”, cùng với lời dạy của Bác Hồ vĩ đại về truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất của tổ tiên.

Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)
Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình) (3)

Bảo tàng Hồ Chí Minh là trung tâm quan trọng và đầy đủ bậc nhất nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo tàng còn là nơi thu hút nhiều học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu và nghiên cứu về Bác Hồ.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

  0.0

  Location: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3804 4529
  Distance: 0.45 km

  Chợ Hôm - Đức Viên

  0.0

  Location: Chợ Hôm - Đức Viên, Huế, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt NamDistance: 3.07 km

  Chợ Long Biên (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Long Biên, Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3826 1133
  Distance: 2.06 km

  Chợ Hàng Da (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Hàng Da, Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamDistance: 1.74 km

  Công Viên Bách Thảo Hà Nội

  0.0

  Location: Công Viên Bách Thảo Hà Nội, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3845 5114
  Distance: 0.38 km

  Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

  0.0

  Location: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3514 1791
  Distance: 2.75 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.