Bảo tàng Hòa Bình

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 tomorrow

Qua thời gian, công tác trưng bày đã từng bước được đổi mới về nội dung cũng như hình thức. Từ công tác trưng bày lưu động, Bảo tàng tỉnh đã mang bản sắc của miền đất Hoà Bình, con người Hoà Bình đi giao lưu, quảng bá, giới thiệu tại nhiều vùng, miền trên cả nước đem lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng không ít cộng đồng các dân tộc tại các tỉnh mà chúng tôi đã đi qua.

Qua thời gian, công tác trưng bày đã từng bước được đổi mới về nội dung cũng như hình thức. Từ công tác trưng bày lưu động, Bảo tàng tỉnh đã mang bản sắc của miền đất Hoà Bình, con người Hoà Bình đi giao lưu, quảng bá, giới thiệu tại nhiều vùng, miền trên cả nước đem lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng không ít cộng đồng các dân tộc tại các tỉnh mà chúng tôi đã đi qua.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Sông Đà

  0.0

  Location: Sông Đà, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình, Việt NamDistance: 3.33 km

  Thư Viện Tỉnh Hòa Bình

  0.0

  Location: Thư Viện Tỉnh Hòa Bình, An Dương Vương, Phương Lâm, Hòa Bình, Việt NamPhone: +84 218 3852 343
  Website: https://thuvienhoabinh.vn/
  Distance: 0.16 km

  Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường

  0.0

  Location: Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, Tây Tiến, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình, Việt NamPhone: Điện thoại: 0218.3893688
  Distance: 4.63 km

  Bảo tàng Hòa Bình

  0.0

  Location: 5 An Dương Vương, phường Phương Lâm, Hòa Bình, Việt NamPhone: ĐT: 0281.3852177
  Distance: 0 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.