Bảo tàng Hóa học

Posted on 12/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

Bảo tàng Hóa học được thành lập tháng 9 năm 1995, trực thuộc Cục Chính trị Binh chủng Hóa học, Bảo tàng được xếp hạng Ba theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Tháng 4 năm 2016, Bảo tàng khánh thành sau khi xây dựng và trưng bày mới. Bảo tàng Hóa học thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Hóa học trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau hơn 20 năm hoạt động, bảo tàng đã, sưu tầm, tiếp nhận và hiện đang lưu giữ gần 5.500 hiện vật có giá trị lịch sử, đặc biệt bảo tàng đang lưu giữ, trưng bày hàng chục loại bom, đạn hoá học của quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Nội dung :

1. Trưng bày những phần thưởng cao quý:

Trưng bày những hiện vật là các loại Huân, Huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng Binh chủng Hóa học trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

2. Quá trình hình thành và phát triển lực lượng (giai đoạn 1958 - 1964)

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, hiệp định Giơnevơ về Việt nam ký chưa được bao lâu thì đế quốc Mỹ đã lộ rõ giã tâm hất cẳng Pháp, trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam. Nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh trong tương lai, Tổng Quân uỷ đã nhanh chóng chấn chỉnh các đơn vị quân binh chủng được xây dựng từ trước và chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời một số quân binh chủng mới trong đó có bộ đội Hoá học.
Ngày 19/4/1958 đánh dấu sự ra đời và phát triển của bộ đội hoá học QĐND Việt Nam. Năm 1973 Bộ Tổng Tham mưu quyết định lấy ngày 19/4 hàng năm là ngày truyền thống của bộ đội Hoá học.

3. Hậu quả chiến tranh hóa học Mỹ gây ra ở Việt Nam

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, từ năm 1961 đến 1971 quân đội Mỹ đã sử dụng gần 80 triệu lít chất độc diệt cây trong đó có khoảng 45 triệu lít chất độc da cam chứa 366 kg dioxin (chất có độc tính cao nhất được biết cho đến nay) và hơn 9000 tấn chất độc CS cùng các loại đạn dược chứa chất độc CS. Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm nhưng hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học để lại vẫn còn rất nặng nề đối với con người và môi trường sinh thái.

4. Bộ đội Hóa học trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1965 - 1975)

Sau khi phát triển thành hệ thống các đơn vị hóa học trong toàn quân, bộ đội hoá học bắt tay vào huấn luyện với phương châm tiến dần lên chính quy, hiện đại.
Với chức năng là một Binh chủng kỹ thuật làm công tác bảo đảm phòng hoá cho toàn quân cũng như làm nòng cốt cho công tác phòng hoá nhân dân. Tuy nhiên với tinh thần chủ động, sáng tạo bộ đội Hoá học còn tích cực trực tiếp sử dụng các loại vũ khí đặc chủng của mình để phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia chiến đấu trên các chiến trường. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hoá học ngày 26/5/1969 đã chỉ rõ:
“Bộ đội Hoá học phải vươn tới bảo đảm phòng hoá trong những chiến dịch hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Đồng thời tích cực chuẩn bị tham gia chiến đấu tiêu diệt sinh lực địch trên chiến trường miền Nam”.

5. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Bộ đội Hóa học

Trưng bày một số hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm, làm việc với Nhà máy X61.

6. Bộ đội Hóa học huấn luyện chiến đấu (giai đoạn 1976 - nay).

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi, mở ra một giai đoạn mới cho cách mạng Việt Nam. Quân đội ta nói chung, bộ đội Hoá học nói riêng vừa trải qua chiến tranh với nhiều khó khăn đã khẩn trương bắt tay vào xây dựng và phát triển lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới.
Trong giai đoạn này, bộ đội Hóa học đã lập nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu là: Chiến công tham gia dập cháy tại mỏ than Thống nhất, Quảng Ninh; Chiến công tham gia phối hợp chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, giai đoạn 1979-1988.

7. Xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh, bảo vệ môi trường sinh thái

Ngay sau ngày miền Nam giải phóng, dù đất nước tạm ngưng tiếng súng nhưng nhiệm vụ của Bộ đội Hóa học vẫn rất nặng nề. Đó là việc thu gom các loại vũ khí hóa học, chất cháy của địch rải rác khắp chiến trường, ngăn chặn không để tác hại của chúng đối với nhân dân và môi trường. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khắc phục sự cố hóa chất độc xạ đã trở thành nhiệm vụ, chức năng cơ bản của bộ đội Hoá học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

8. Xây dựng, phát triển tiềm lực phòng hóa

Các đơn vị Hoá học dù ở đâu, trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá dất nước.

9. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Binh chủng Hóa học xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

10. Sưu tập mặt nạ phòng độc

Bộ sưu tập các loại mặt nạ phòng độc

 

Bảo tàng Hóa học được thành lập tháng 9 năm 1995, trực thuộc Cục Chính trị Binh chủng Hóa học, Bảo tàng được xếp hạng Ba theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Tháng 4 năm 2016, Bảo tàng khánh thành sau khi xây dựng và trưng bày mới. Bảo tàng Hóa học thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Hóa học trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau hơn 20 năm hoạt động, bảo tàng đã, sưu tầm, tiếp nhận và hiện đang lưu giữ gần 5.500 hiện vật có giá trị lịch sử, đặc biệt bảo tàng đang lưu giữ, trưng bày hàng chục loại bom, đạn hoá học của quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Nội dung :

1. Trưng bày những phần thưởng cao quý:

Trưng bày những hiện vật là các loại Huân, Huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng Binh chủng Hóa học trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

2. Quá trình hình thành và phát triển lực lượng (giai đoạn 1958 - 1964)

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, hiệp định Giơnevơ về Việt nam ký chưa được bao lâu thì đế quốc Mỹ đã lộ rõ giã tâm hất cẳng Pháp, trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam. Nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh trong tương lai, Tổng Quân uỷ đã nhanh chóng chấn chỉnh các đơn vị quân binh chủng được xây dựng từ trước và chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời một số quân binh chủng mới trong đó có bộ đội Hoá học.
Ngày 19/4/1958 đánh dấu sự ra đời và phát triển của bộ đội hoá học QĐND Việt Nam. Năm 1973 Bộ Tổng Tham mưu quyết định lấy ngày 19/4 hàng năm là ngày truyền thống của bộ đội Hoá học.

3. Hậu quả chiến tranh hóa học Mỹ gây ra ở Việt Nam

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, từ năm 1961 đến 1971 quân đội Mỹ đã sử dụng gần 80 triệu lít chất độc diệt cây trong đó có khoảng 45 triệu lít chất độc da cam chứa 366 kg dioxin (chất có độc tính cao nhất được biết cho đến nay) và hơn 9000 tấn chất độc CS cùng các loại đạn dược chứa chất độc CS. Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm nhưng hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học để lại vẫn còn rất nặng nề đối với con người và môi trường sinh thái.

4. Bộ đội Hóa học trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1965 - 1975)

Sau khi phát triển thành hệ thống các đơn vị hóa học trong toàn quân, bộ đội hoá học bắt tay vào huấn luyện với phương châm tiến dần lên chính quy, hiện đại.
Với chức năng là một Binh chủng kỹ thuật làm công tác bảo đảm phòng hoá cho toàn quân cũng như làm nòng cốt cho công tác phòng hoá nhân dân. Tuy nhiên với tinh thần chủ động, sáng tạo bộ đội Hoá học còn tích cực trực tiếp sử dụng các loại vũ khí đặc chủng của mình để phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia chiến đấu trên các chiến trường. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hoá học ngày 26/5/1969 đã chỉ rõ:
“Bộ đội Hoá học phải vươn tới bảo đảm phòng hoá trong những chiến dịch hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Đồng thời tích cực chuẩn bị tham gia chiến đấu tiêu diệt sinh lực địch trên chiến trường miền Nam”.

5. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Bộ đội Hóa học

Trưng bày một số hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm, làm việc với Nhà máy X61.

6. Bộ đội Hóa học huấn luyện chiến đấu (giai đoạn 1976 - nay).

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi, mở ra một giai đoạn mới cho cách mạng Việt Nam. Quân đội ta nói chung, bộ đội Hoá học nói riêng vừa trải qua chiến tranh với nhiều khó khăn đã khẩn trương bắt tay vào xây dựng và phát triển lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới.
Trong giai đoạn này, bộ đội Hóa học đã lập nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu là: Chiến công tham gia dập cháy tại mỏ than Thống nhất, Quảng Ninh; Chiến công tham gia phối hợp chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, giai đoạn 1979-1988.

7. Xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh, bảo vệ môi trường sinh thái

Ngay sau ngày miền Nam giải phóng, dù đất nước tạm ngưng tiếng súng nhưng nhiệm vụ của Bộ đội Hóa học vẫn rất nặng nề. Đó là việc thu gom các loại vũ khí hóa học, chất cháy của địch rải rác khắp chiến trường, ngăn chặn không để tác hại của chúng đối với nhân dân và môi trường. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khắc phục sự cố hóa chất độc xạ đã trở thành nhiệm vụ, chức năng cơ bản của bộ đội Hoá học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

8. Xây dựng, phát triển tiềm lực phòng hóa

Các đơn vị Hoá học dù ở đâu, trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá dất nước.

9. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Binh chủng Hóa học xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

10. Sưu tập mặt nạ phòng độc

Bộ sưu tập các loại mặt nạ phòng độc

 

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

  0.0

  Location: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3804 4529
  Distance: 4.85 km

  Chợ Hôm - Đức Viên

  0.0

  Location: Chợ Hôm - Đức Viên, Huế, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt NamDistance: 7.28 km

  Chợ Long Biên (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Long Biên, Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3826 1133
  Distance: 6.67 km

  Chợ Hàng Da (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Hàng Da, Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamDistance: 6.37 km

  Công Viên Bách Thảo Hà Nội

  0.0

  Location: Công Viên Bách Thảo Hà Nội, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3845 5114
  Distance: 4.69 km

  Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

  0.0

  Location: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3514 1791
  Distance: 4.04 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.