Bảo tàng Hưng Yên

Posted on 13/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm được trên 2 nghìn hiện vật các loại, nhiều hiện vật có giá trị. Trong đó điển hình là bộ sưu tập trống đồng gồm 5 chiếc, trong đó có một chiếc trống đồng Đông Sơn (trống đồng Động Xá), có các họa tiết hoa văn mang đặc trưng của vùng lúa nước như: cặp trâu đang giao duyên và những chú cò đỗ trên sừng trâu, họa tiết thuyền chở những người mặc áo dài sọc dọc, mặt trống có 4 khối nổi không phải là hình con cóc mà là hình con nhái, loài vật có nhiều ở vùng chiêm trũng. Mới đây Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận con tàu cổ dài 30m, rộng 5m được trục vớt dưới lòng sông Hồng về bảo quản tại bảo tàng… nâng tổng số hiện vật ở bảo tàng lên tới hơn 10 nghìn hiện vật.

Bố cục gồm ba gian phòng:

Phòng I giới thiệu lịch sử hình thành thiên nhiên, mẫu vật, cảnh quan, địa hình đất đai của tỉnh, phía trong là nơi đặt tượng Bác Hồ.

Phòng 2 trưng bày về lịch sử xã hội của Tỉnh Hưng Yên từ cổ đại đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Nhóm hiện vật trung tâm ở đây là trống đồng Động Xá, trống đồng Cửu Cao, rìu đá và đồ đồng thời Đông Sơn, Mộ Hán; những hình ảnh lịch sử thời Hùng Vương, các tướng thời Hùng Vương, các di tích lịch sử thờ Chử Đồng Tử – Tiên Dung; các hình ảnh về di tích và các hiện vật với nhiều chất liệu như: Đồng, đá, gốm từ thế kỷ thứ 18 đến cuối thế kỷ 19, trong đó có phần giới thiệu về sự hình thành và phát triển của Phố Hiến xưa.

Phòng 3 giới thiệu lịch sử xã hội của Hưng Yên từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay. Phần này chủ yếu giới thiệu vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xây dựng chủ nghĩa xã hội; trong đó nhấn mạnh giai đoạn sau những năm tái lập tỉnh. Những năm qua, công tác sưu tầm luôn được Bảo tàng tỉnh coi trọng, là công việc mang tính xuyên suốt của hoạt động bảo tàng. Từ năm 1997 đến nay,

 

Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm được trên 2 nghìn hiện vật các loại, nhiều hiện vật có giá trị. Trong đó điển hình là bộ sưu tập trống đồng gồm 5 chiếc, trong đó có một chiếc trống đồng Đông Sơn (trống đồng Động Xá), có các họa tiết hoa văn mang đặc trưng của vùng lúa nước như: cặp trâu đang giao duyên và những chú cò đỗ trên sừng trâu, họa tiết thuyền chở những người mặc áo dài sọc dọc, mặt trống có 4 khối nổi không phải là hình con cóc mà là hình con nhái, loài vật có nhiều ở vùng chiêm trũng. Mới đây Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận con tàu cổ dài 30m, rộng 5m được trục vớt dưới lòng sông Hồng về bảo quản tại bảo tàng… nâng tổng số hiện vật ở bảo tàng lên tới hơn 10 nghìn hiện vật.

Bố cục gồm ba gian phòng:

Phòng I giới thiệu lịch sử hình thành thiên nhiên, mẫu vật, cảnh quan, địa hình đất đai của tỉnh, phía trong là nơi đặt tượng Bác Hồ.

Phòng 2 trưng bày về lịch sử xã hội của Tỉnh Hưng Yên từ cổ đại đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Nhóm hiện vật trung tâm ở đây là trống đồng Động Xá, trống đồng Cửu Cao, rìu đá và đồ đồng thời Đông Sơn, Mộ Hán; những hình ảnh lịch sử thời Hùng Vương, các tướng thời Hùng Vương, các di tích lịch sử thờ Chử Đồng Tử – Tiên Dung; các hình ảnh về di tích và các hiện vật với nhiều chất liệu như: Đồng, đá, gốm từ thế kỷ thứ 18 đến cuối thế kỷ 19, trong đó có phần giới thiệu về sự hình thành và phát triển của Phố Hiến xưa.

Phòng 3 giới thiệu lịch sử xã hội của Hưng Yên từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay. Phần này chủ yếu giới thiệu vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xây dựng chủ nghĩa xã hội; trong đó nhấn mạnh giai đoạn sau những năm tái lập tỉnh. Những năm qua, công tác sưu tầm luôn được Bảo tàng tỉnh coi trọng, là công việc mang tính xuyên suốt của hoạt động bảo tàng. Từ năm 1997 đến nay,

 

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Phố Hiến

  0.0

  Location: Phố Hiến, Hồng Nam, Hưng Yên, Việt NamDistance: 1.18 km

  Đền Trần (Hưng Yên)

  0.0

  Location: Đền Trần, Bãi Sậy, Quang Trung, Hưng Yên, Việt NamDistance: 0.21 km

  Nhà thờ Giáo họ Xuân Hải

  0.0

  Location: Nhà Thờ Xuân Hải, Hải Triều, Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình, Việt NamDistance: 9.91 km

  Nhà thờ Giáo họ Quan Khê

  0.0

  Location: Nhà Thờ Quan Khê, Hải Triều, Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình, Việt NamDistance: 9.16 km

  Nhà thờ Giáo họ An Tập

  0.0

  Location: Nhà Thờ An Tập, An Tập, Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình, Việt NamDistance: 8.82 km

  Nhà thờ Giáo Xứ Hà Xá

  0.0

  Location: Giáo Xứ Hà Xá, Hà Xá 1, Phú Hà, Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình, Việt NamPhone: +84 227 3862 120
  Distance: 8.22 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.