Bảo tàng Khánh Hòa

Posted on 13/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

Bảo tàng tỉnh Phú Khánh, nay là Bảo tàng Tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 1329/UB-TC, ngày 13/6/1979 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh cũ, là một ngôi nhà theo kiến trúc Pháp, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, với một tầng lầu, hai lối đi lên riêng ngay bên trong.

Bảo tàng đã sưu tập được nhiều hiện vật tiêu biểu như sưu tập rìu đá, đồ trang sức bằng đá thuộc văn hóa Xóm Cồn (cách ngày nay khoảng 3.500 năm); trống đồng Nha Trang (niên đại cách đây 2.000 năm); điêu khắc đá Chăm pa (thế kỷ 9 đến thế kỷ 14); tiền cổ (từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 18); đồ gốm thương mại (từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 18); sưu tập vũ khí trong thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ…

Bảo tàng tỉnh Phú Khánh, nay là Bảo tàng Tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 1329/UB-TC, ngày 13/6/1979 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh cũ, là một ngôi nhà theo kiến trúc Pháp, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, với một tầng lầu, hai lối đi lên riêng ngay bên trong.

Bảo tàng đã sưu tập được nhiều hiện vật tiêu biểu như sưu tập rìu đá, đồ trang sức bằng đá thuộc văn hóa Xóm Cồn (cách ngày nay khoảng 3.500 năm); trống đồng Nha Trang (niên đại cách đây 2.000 năm); điêu khắc đá Chăm pa (thế kỷ 9 đến thế kỷ 14); tiền cổ (từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 18); đồ gốm thương mại (từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 18); sưu tập vũ khí trong thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ…

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thư viện tỉnh Khánh Hòa

  0.0

  Location: Thư viện Tỉnh Khánh Hòa, Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt NamWebsite: http://thuvienkhanhhoa.gov.vn/
  Distance: 0.37 km

  Chùa Tây Thiên (Nha Trang)

  0.0

  Location: Chùa Tây Thiên, Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt NamPhone: +84 274 3751 203
  Distance: 4.66 km

  Chùa Thiền Lâm (Nha Trang)

  0.0

  Location: Chùa Thiền Lâm, Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 3.45 km

  Hòn Chồng

  0.0

  Location: Hòn Chồng, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 2.81 km

  Chợ Đầm Nha Trang

  0.0

  Location: Chợ Đầm, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 0.76 km

  Thánh Thất Vĩnh Lương

  0.0

  Location: Thánh thất Vĩnh Lương, Quốc lộ 1A, Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt NamDistance: 8.29 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.