Bảo tàng Lai Châu

Posted on 13/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

Bảo tàng Tỉnh Lai Châu: Tiếp nhận gần 25 nghìn hiện vật khảo cổ học .

Trong số hiện vật khảo cổ này, có trên 7 nghìn hiện vật là công cụ lao động của người nguyên thủy và trên 17 nghìn mảnh tước được người nguyên thủy dùng để chế tác ra các công cụ lao động này.

Đây là những hiện vật được các nhà khảo cổ học (Viện Khảo cổ Việt Nam) khai quật trong thời gian từ đầu năm 2009 đến hết tháng 3/2010 tại 10 di chỉ khảo cổ nằm dọc Sông Đà, thuộc 4 xã: Tủa Sín Chải, Nậm Mạ, Nậm Hăn và Nậm Cha của Huyện Sìn Hồ và thuộc dự án “Bảo vệ cấp thiết và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La”.

 

Bảo tàng Tỉnh Lai Châu: Tiếp nhận gần 25 nghìn hiện vật khảo cổ học .

Trong số hiện vật khảo cổ này, có trên 7 nghìn hiện vật là công cụ lao động của người nguyên thủy và trên 17 nghìn mảnh tước được người nguyên thủy dùng để chế tác ra các công cụ lao động này.

Đây là những hiện vật được các nhà khảo cổ học (Viện Khảo cổ Việt Nam) khai quật trong thời gian từ đầu năm 2009 đến hết tháng 3/2010 tại 10 di chỉ khảo cổ nằm dọc Sông Đà, thuộc 4 xã: Tủa Sín Chải, Nậm Mạ, Nậm Hăn và Nậm Cha của Huyện Sìn Hồ và thuộc dự án “Bảo vệ cấp thiết và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La”.

 

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Động Pu Sam Cap - Động Thiên Môn - Động Thiên Đường

  0.0

  Location: Động Pu Sam Cap, Bế Văn Đàn, Nậm Loỏng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt NamDistance: 4.16 km

  Bảo tàng Lai Châu

  0.0

  Location: Bảo Tàng Lịch Sử Văn Hoá Các Dân Tộc Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt NamPhone: ĐT: 0231.3875150
  Distance: 0 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.