Nhà bảo tàng tổng hợp Lâm Đồng – Bảo tàng Lâm Đồng

Posted on 13/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

Bảo tàng Lâm Đồng là bảo tàng tổng hợp (khảo cứu địa phương), hiện đang lưu giữ trên 15.000 hiện vật với nhiều sưu tập hiện vật độc đáo và quý hiếm. Nội dung trưng bày của Bảo tàng bao gồm các phần chính như:

 • Thiên nhiên Lâm Đồng
 • Đà Lạt xưa và nay;
 • Những phát hiện về khảo cổ học ở Lâm Đồng;
 • Những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc bản địa (dân tộc Mạ, Cơho, Churu);
 • Quân và dân Lâm Đồng trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm;
 • Nhân dân Lâm Đồng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Bảo tàng Lâm Đồng là bảo tàng tổng hợp (khảo cứu địa phương), hiện đang lưu giữ trên 15.000 hiện vật với nhiều sưu tập hiện vật độc đáo và quý hiếm. Nội dung trưng bày của Bảo tàng bao gồm các phần chính như:

 • Thiên nhiên Lâm Đồng
 • Đà Lạt xưa và nay;
 • Những phát hiện về khảo cổ học ở Lâm Đồng;
 • Những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc bản địa (dân tộc Mạ, Cơho, Churu);
 • Quân và dân Lâm Đồng trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm;
 • Nhân dân Lâm Đồng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Đèo Prenn

  0.0

  Location: Đèo Prenn, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt NamDistance: 4.28 km

  Dinh 1 Bảo Đại

  0.0

  Location: Dinh 1 Bảo Đại, Trần Quang Diệu, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt NamDistance: 1.16 km

  Khu du lịch Lá Phong Đà Lạt

  0.0

  Location: Khu du lịch Lá Phong Đà Lạt, Đường Đặng Thái Thân, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt NamPhone: +84 263 3597 168
  Distance: 1.6 km

  Sunny Farm – Nông Trại Vui vẻ

  0.0

  Location: Cafe Nông Trại Vui Vẻ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt NamPhone: +84 94 178 45 79
  Distance: 2.94 km

  XQ Đà Lạt Sử Quán

  0.0

  Location: XQ Đà Lạt Sử Quán, Đường Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt NamPhone: +84 263 3831 343
  Distance: 4.3 km

  Biệt điện Trần Lệ Xuân

  0.0

  Location: Biệt điện Trần Lệ Xuân, Đường Yết Kiêu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt NamDistance: 3.71 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.