Bảo tàng Lào Cai

Posted on 13/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 tomorrow

Bên cạnh công tác lưu trữ, các tài liệu, hiện vật (trong đó có hơn 4.600 hiện vật thể khối) được trưng bày trong hơn 8.000 m2 không gian bảo tàng thu hút du khách tham quan. Nhiều hiện vật có giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa và khoa học, trong đó một số hiện vật đã được lập hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia, như mặt trống đồng Pha Long, súng thần công Trung Đô… Trong số những hiện vật thể khối, có nhiều hiện vật từ thời cổ sinh học, thời đồ đá, đồ đồng; có cả đồ gốm, sứ, mộc, mây tre đan và những hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới; giai đoạn từ khi Tỉnh Lào Cai được tái lập (năm 1991) đến nay… Ví dụ như bộ công cụ đá Sơn Vi (được tìm thấy ở Thành phố Lào Cai và tại xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng) có niên đại cách đây hơn 3 vạn năm; hoặc bộ trống đồng Đông Sơn thuộc nền văn hóa Đông Sơn được phát hiện năm 1994 tại Kim Tân, Bắc Cường (thành phố Lào Cai). Rồi bộ sưu tập chuông đồng cũng thuộc nền văn hóa Đông Sơn; bộ sưu tập xương động vật hóa thạch… Các tư liệu, hiện vật đó thêm một lần nữa khẳng định mảnh đất Lào Cai từ xa xưa đã là nơi giao thương nhộn nhịp, hoạt động kinh tế, văn hóa sôi động.

Bên cạnh công tác lưu trữ, các tài liệu, hiện vật (trong đó có hơn 4.600 hiện vật thể khối) được trưng bày trong hơn 8.000 m2 không gian bảo tàng thu hút du khách tham quan. Nhiều hiện vật có giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa và khoa học, trong đó một số hiện vật đã được lập hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia, như mặt trống đồng Pha Long, súng thần công Trung Đô… Trong số những hiện vật thể khối, có nhiều hiện vật từ thời cổ sinh học, thời đồ đá, đồ đồng; có cả đồ gốm, sứ, mộc, mây tre đan và những hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới; giai đoạn từ khi Tỉnh Lào Cai được tái lập (năm 1991) đến nay… Ví dụ như bộ công cụ đá Sơn Vi (được tìm thấy ở Thành phố Lào Cai và tại xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng) có niên đại cách đây hơn 3 vạn năm; hoặc bộ trống đồng Đông Sơn thuộc nền văn hóa Đông Sơn được phát hiện năm 1994 tại Kim Tân, Bắc Cường (thành phố Lào Cai). Rồi bộ sưu tập chuông đồng cũng thuộc nền văn hóa Đông Sơn; bộ sưu tập xương động vật hóa thạch… Các tư liệu, hiện vật đó thêm một lần nữa khẳng định mảnh đất Lào Cai từ xa xưa đã là nơi giao thương nhộn nhịp, hoạt động kinh tế, văn hóa sôi động.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Động Cốc San - Thác Cốc San

  0.0

  Location: Cốc San, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Việt NamDistance: 4.9 km

  Thư viện tỉnh Lào Cai - Nhà Văn Hóa Tỉnh Lào Cai

  0.0

  Location: Thư viện Tỉnh Lào Cai, Bắc Lệnh, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt NamWebsite: http://thuvientinhlaocai.vn/
  Distance: 7.88 km

  Chùa Tân Bảo - Chùa Lê Lợi

  0.0

  Location: Chùa Tân Bảo, Hà Khẩu, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt NamDistance: 2.27 km

  Đền Cấm Lào Cai

  0.0

  Location: Đền Cấm Lào Cai, Phố Mới, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt NamDistance: 1.63 km

  Đền Mẫu Lào Cai

  0.0

  Location: Đền Mẫu Lào Cai, Hà Khẩu, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt NamDistance: 1.95 km

  Đền Thượng - Đền Thánh Trần Từ - Lào Cai

  0.0

  Location: Đền Thượng - Lào Cai, p. Lào Cai, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt NamDistance: 2.25 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.