Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc – Quân khu I

Posted on 13/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 tomorrow

Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Việt Bắc Quân khu 1 hiện là nơi lưu giữ các hiện vật, chứng tích của một thời chiến tranh, phục vụ nhu cầu thăm quan, học tập và nghiên cứu của nhân dân các dân tộc vùng Việt Bắc nói riêng, nhân dân cả nước nói chung.

 

Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Việt Bắc Quân khu 1 hiện là nơi lưu giữ các hiện vật, chứng tích của một thời chiến tranh, phục vụ nhu cầu thăm quan, học tập và nghiên cứu của nhân dân các dân tộc vùng Việt Bắc nói riêng, nhân dân cả nước nói chung.

 

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thư viện tỉnh Thái Nguyên

  0.0

  Location: Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp Tỉnh Thái Nguyên, Bến Tượng, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt NamPhone: +84 208 3855 310
  Distance: 3.14 km

  Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

  0.0

  Location: Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Đội Cấn, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt NamPhone: +84 208 3855 781
  Distance: 2.56 km

  Động Linh Sơn

  0.0

  Location: Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Việt NamDistance: 7.32 km

  Chùa Phù Liễn

  0.0

  Location: Chùa Phù Liễn, Đường Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt NamPhone: +84 91 338 32 99
  Distance: 1.88 km

  Chùa Bá Vân

  0.0

  Location: Chùa Bá Vân, Bình Sơn, Sông Công, Thái Nguyên, Việt NamPhone: +84 97 591 74 83
  Distance: 8.7 km

  Hồ Ghềnh Chè

  0.0

  Location: Hồ Ghềnh Chè, Bình Sơn, Sông Công, Thái Nguyên, Việt NamDistance: 9.6 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.