Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Posted on 13/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là một trong những bảo tàng có vị trí quan trọng nhất trong việc lưu giữ kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Ngôi nhà này (viện bảo tàng) được người Pháp xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ 20 với chức năng là nơi dành cho con gái của các quan chức người Pháp từ khắp Đông Dương về Hà Nội trọ học. Năm 1962, nhà nước Việt Nam giao cho Bộ Văn hóa cải tạo ngôi nhà từ chỗ mang dáng dấp kiến trúc phương Tây được bổ sung những chi tiết trang trí kiến trúc của đình làng Việt Nam để làm nơi trưng bày vĩnh viễn các tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam. Năm 1966, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức được khánh thành với diện tích mặt bằng là 4200 m² và diện tích trưng bày là 1200m², năm 1997 – 1999, đã được mở rộng với tổng diện tích là 4737 m² và diện tích trưng bày là 3000m²

Các loại hiện vật trưng bày

Mỹ thuật thời Tiền sử - Sơ sử.

Mỹ thuật thời kỳ đồ đá.
Mỹ thuật thời kỳ đồ sắt.

Mỹ thuật từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19.

Mỹ thuật thời Lý - thời Trần
Mỹ thuật thời kỳ Lê Sơ - Mạc - Lê Trung Hưng.
Mỹ thuật thời Tây Sơn - thời Nguyễn.

Mỹ thuật đương đại (tranh tượng thế kỷ 20).

Tranh tượng sáng tác trước Cách mạng (1925-1945).
Tranh tượng sáng tác trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954).
Tranh sơn mài và điêu khắc hiện đại.
Tranh lụa và điêu khắc hiện đại.
Tranh giấy và điêu khắc hiện đại.
Tranh sơn dầu và điêu khắc hiện đại

Mỹ thuật dân gian.

Tranh dân gian.
Tranh thờ miền núi.

Gốm nghệ thuật Việt Nam từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 20.

Gốm thời Lý-Trần (thế kỷ 11 đến thế kỷ 14)
Gốm từ thế kỷ 15 đến 19.
Gốm hiện đại (thế kỷ 20).

Mỹ thuật ứng dụng.

(không có dữ liệu)

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là một trong những bảo tàng có vị trí quan trọng nhất trong việc lưu giữ kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Ngôi nhà này (viện bảo tàng) được người Pháp xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ 20 với chức năng là nơi dành cho con gái của các quan chức người Pháp từ khắp Đông Dương về Hà Nội trọ học. Năm 1962, nhà nước Việt Nam giao cho Bộ Văn hóa cải tạo ngôi nhà từ chỗ mang dáng dấp kiến trúc phương Tây được bổ sung những chi tiết trang trí kiến trúc của đình làng Việt Nam để làm nơi trưng bày vĩnh viễn các tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam. Năm 1966, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức được khánh thành với diện tích mặt bằng là 4200 m² và diện tích trưng bày là 1200m², năm 1997 – 1999, đã được mở rộng với tổng diện tích là 4737 m² và diện tích trưng bày là 3000m²

Các loại hiện vật trưng bày

Mỹ thuật thời Tiền sử - Sơ sử.

Mỹ thuật thời kỳ đồ đá.
Mỹ thuật thời kỳ đồ sắt.

Mỹ thuật từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19.

Mỹ thuật thời Lý - thời Trần
Mỹ thuật thời kỳ Lê Sơ - Mạc - Lê Trung Hưng.
Mỹ thuật thời Tây Sơn - thời Nguyễn.

Mỹ thuật đương đại (tranh tượng thế kỷ 20).

Tranh tượng sáng tác trước Cách mạng (1925-1945).
Tranh tượng sáng tác trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954).
Tranh sơn mài và điêu khắc hiện đại.
Tranh lụa và điêu khắc hiện đại.
Tranh giấy và điêu khắc hiện đại.
Tranh sơn dầu và điêu khắc hiện đại

Mỹ thuật dân gian.

Tranh dân gian.
Tranh thờ miền núi.

Gốm nghệ thuật Việt Nam từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 20.

Gốm thời Lý-Trần (thế kỷ 11 đến thế kỷ 14)
Gốm từ thế kỷ 15 đến 19.
Gốm hiện đại (thế kỷ 20).

Mỹ thuật ứng dụng.

(không có dữ liệu)

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

  0.0

  Location: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3804 4529
  Distance: 1.17 km

  Chợ Hôm - Đức Viên

  0.0

  Location: Chợ Hôm - Đức Viên, Huế, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt NamDistance: 2.16 km

  Chợ Long Biên (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Long Biên, Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3826 1133
  Distance: 1.8 km

  Chợ Hàng Da (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Hàng Da, Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamDistance: 1 km

  Công Viên Bách Thảo Hà Nội

  0.0

  Location: Công Viên Bách Thảo Hà Nội, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3845 5114
  Distance: 1.21 km

  Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

  0.0

  Location: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3514 1791
  Distance: 2.73 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.