Bảo tàng Pháo binh

Posted on 13/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

Bảo tàng Pháo binh  trực thuộc Cục Chính trị, Binh chủng Pháo binh, Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập ngày 08/05/1981 theo Quyết định số: 182/QĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Bảo tàng Pháo binh thuộc hệ thống các bảo tàng lực lượng vũ trang và bảo tàng quốc gia, được xếp hạng Hai theo Quyết định số 3522/QĐ – BQP ngày 28/12/2001.

Trưng bày nội dung

Chủ đề 1: Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954).

Nội dung trưng bày chuyên đề 1 phản ánh sự ra đời của Bộ đội Pháo binh sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Tuy còn non trẻ, nhưng Pháo binh Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những lực lượng vũ trang cách mạng, là hỏa lực chủ yếu của lục quân và hỏa lực mặt đất chủ yếu của quân đội ta. Thể hiện trong chiến đấu, từ tiếng súng mở đầu toàn quốc kháng chiến chống Pháp (19/12/1946) đến chiến thắng Sông Lô - Việt Bắc (1947), Biên Giới (1950), Điện Biên Phủ (Đông Xuân 1953 - 1954), Bộ đội Pháo binh với cách đánh mưu trí sáng tạo đã lập nhiều chiến công xuất sắc, viết nên những trang sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của Bộ đội Pháo binh.

Nội dung 1: Sự ra đời của Pháo binh Việt Nam và những chiến công đầu ở sông Lô - Việt Bắc (trong chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947 - 1949).

Nội dung 2: Bộ đội Pháo binh vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng tham gia đánh hiệp đồng quy mô lớn.

- Tham gia chiến dịch Biên giới (1950);

- Tham gia chiến dịch Hòa Bình (1951 - 1952);

- Tham gia chiến dịch Tây Bắc (1952 - 1953).

Chủ đề 2: Bộ đội Pháo binh xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, chi viện cho chiến trường miền Nam (1954 - 1964)

Nội dung thể hiện phong trào thi đua sôi nổi mạnh mẽ và rộng khắp của bộ đội Pháo binh toàn quân. Đặc biệt là phong trào thi đua “Ba nhất”, “Pháo thủ toàn năng” đi sâu vào làm chủ khoa học kỹ thuật, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và tinh thần sẵn sàng lên đường đi chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Pháo binh.

Chủ đề 3: Pháo binh chi viện chiến đấu trên chiến trường miền Nam (1960 - 1975):

Lực lượng Pháo binh ba thứ quân được xây dựng rộng khắp cả ba vùng chiến lược: rừng núi, trung du và đồng bằng, phát huy cách đánh sở trường luồn sâu, đánh hiểm, bắn trúng, đúng thời cơ, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu, hỗ trợ đấu tranh chính trị và nổi dậy giành quyền làm chủ của nhân dân.

- Tham gia chiến dịch Bình Giã, Ba Gia, Plâyme (1960 - 1965);

- Trừng trị Pháo binh địch ở Cồn Tiên, Dốc Miếu (1967);

- Tham gia Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân (1968);

- Tham gia tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam (1972);

- Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1975).

Chủ đề 4: Pháo binh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 đến nay):

những đóng góp hết sức quan trọng của Bộ đội Pháo binh trong thực hiện đường lối nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thành tích trong xây dựng lực lượng Pháo binh, chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền của Tổ quốc, trong thực hiện xây dựng bộ đội Pháo binh theo hướng” cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, luôn xứng đáng với tám chữ vàng truyền thống Bác Hồ khen tặng “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

- Pháo binh ba thứ quân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc;

- Xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay);

- Những thành tích tiêu biểu trên các mặt hoạt động: huấn luyện SSCĐ, CTĐ, CTCT; Công tác bảo đảm Hậu cần; Công tác bảo đảm Kỹ thuật; Công tác dân vận và tham gia xây dựng kinh tế;

- Chân dung các anh hùng, liệt sĩ Pháo binh;

- Chân dung các vị lãnh đạo, chỉ huy Pháo binh qua các thời kỳ.

Bảo tàng Pháo binh  trực thuộc Cục Chính trị, Binh chủng Pháo binh, Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập ngày 08/05/1981 theo Quyết định số: 182/QĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Bảo tàng Pháo binh thuộc hệ thống các bảo tàng lực lượng vũ trang và bảo tàng quốc gia, được xếp hạng Hai theo Quyết định số 3522/QĐ – BQP ngày 28/12/2001.

Trưng bày nội dung

Chủ đề 1: Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954).

Nội dung trưng bày chuyên đề 1 phản ánh sự ra đời của Bộ đội Pháo binh sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Tuy còn non trẻ, nhưng Pháo binh Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những lực lượng vũ trang cách mạng, là hỏa lực chủ yếu của lục quân và hỏa lực mặt đất chủ yếu của quân đội ta. Thể hiện trong chiến đấu, từ tiếng súng mở đầu toàn quốc kháng chiến chống Pháp (19/12/1946) đến chiến thắng Sông Lô - Việt Bắc (1947), Biên Giới (1950), Điện Biên Phủ (Đông Xuân 1953 - 1954), Bộ đội Pháo binh với cách đánh mưu trí sáng tạo đã lập nhiều chiến công xuất sắc, viết nên những trang sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của Bộ đội Pháo binh.

Nội dung 1: Sự ra đời của Pháo binh Việt Nam và những chiến công đầu ở sông Lô - Việt Bắc (trong chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947 - 1949).

Nội dung 2: Bộ đội Pháo binh vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng tham gia đánh hiệp đồng quy mô lớn.

- Tham gia chiến dịch Biên giới (1950);

- Tham gia chiến dịch Hòa Bình (1951 - 1952);

- Tham gia chiến dịch Tây Bắc (1952 - 1953).

Chủ đề 2: Bộ đội Pháo binh xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, chi viện cho chiến trường miền Nam (1954 - 1964)

Nội dung thể hiện phong trào thi đua sôi nổi mạnh mẽ và rộng khắp của bộ đội Pháo binh toàn quân. Đặc biệt là phong trào thi đua “Ba nhất”, “Pháo thủ toàn năng” đi sâu vào làm chủ khoa học kỹ thuật, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và tinh thần sẵn sàng lên đường đi chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Pháo binh.

Chủ đề 3: Pháo binh chi viện chiến đấu trên chiến trường miền Nam (1960 - 1975):

Lực lượng Pháo binh ba thứ quân được xây dựng rộng khắp cả ba vùng chiến lược: rừng núi, trung du và đồng bằng, phát huy cách đánh sở trường luồn sâu, đánh hiểm, bắn trúng, đúng thời cơ, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu, hỗ trợ đấu tranh chính trị và nổi dậy giành quyền làm chủ của nhân dân.

- Tham gia chiến dịch Bình Giã, Ba Gia, Plâyme (1960 - 1965);

- Trừng trị Pháo binh địch ở Cồn Tiên, Dốc Miếu (1967);

- Tham gia Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân (1968);

- Tham gia tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam (1972);

- Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1975).

Chủ đề 4: Pháo binh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 đến nay):

những đóng góp hết sức quan trọng của Bộ đội Pháo binh trong thực hiện đường lối nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thành tích trong xây dựng lực lượng Pháo binh, chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền của Tổ quốc, trong thực hiện xây dựng bộ đội Pháo binh theo hướng” cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, luôn xứng đáng với tám chữ vàng truyền thống Bác Hồ khen tặng “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

- Pháo binh ba thứ quân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc;

- Xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay);

- Những thành tích tiêu biểu trên các mặt hoạt động: huấn luyện SSCĐ, CTĐ, CTCT; Công tác bảo đảm Hậu cần; Công tác bảo đảm Kỹ thuật; Công tác dân vận và tham gia xây dựng kinh tế;

- Chân dung các anh hùng, liệt sĩ Pháo binh;

- Chân dung các vị lãnh đạo, chỉ huy Pháo binh qua các thời kỳ.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

  0.0

  Location: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3804 4529
  Distance: 2.52 km

  Chợ Hôm - Đức Viên

  0.0

  Location: Chợ Hôm - Đức Viên, Huế, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt NamDistance: 5.06 km

  Chợ Long Biên (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Long Biên, Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3826 1133
  Distance: 4.35 km

  Chợ Hàng Da (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Hàng Da, Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamDistance: 4.04 km

  Công Viên Bách Thảo Hà Nội

  0.0

  Location: Công Viên Bách Thảo Hà Nội, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3845 5114
  Distance: 2.36 km

  Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

  0.0

  Location: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3514 1791
  Distance: 2.52 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.