Bảo tàng Quân đoàn I (Binh đoàn Quyết thắng)

Posted on 14/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 tomorrow

Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng được thành lập ngày 8 tháng 2 năm 1995 tại Thành phố Tam ĐiệpNinh Bình. Đây là Bảo tàng trực thuộc Cục Chính trị Binh đoàn Quyết Thắng (tức Quân đoàn 1, Quân đội Nhân dân Việt Nam). Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng được xếp hạng nhì, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.

Trưng bày

Bảo tàng Quân đoàn 1 được trưng bày theo 4 chủ đề:

 1. Phòng khánh tiết: Giới thiệu những hình ảnh, hiện vật phản ánh sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ đối với cán bộ chiến sĩ của Binh đoàn Quyết thắng;
 2. Binh đoàn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam;
 3. Binh đoàn Quyết Thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, năm 1975;
 4. Binh đoàn Quyết Thắng trong sự nghiệp xây và bảo vệ Tổ quốc (năm 1975 đến nay).

Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng được thành lập ngày 8 tháng 2 năm 1995 tại Thành phố Tam ĐiệpNinh Bình. Đây là Bảo tàng trực thuộc Cục Chính trị Binh đoàn Quyết Thắng (tức Quân đoàn 1, Quân đội Nhân dân Việt Nam). Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng được xếp hạng nhì, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.

Trưng bày

Bảo tàng Quân đoàn 1 được trưng bày theo 4 chủ đề:

 1. Phòng khánh tiết: Giới thiệu những hình ảnh, hiện vật phản ánh sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ đối với cán bộ chiến sĩ của Binh đoàn Quyết thắng;
 2. Binh đoàn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam;
 3. Binh đoàn Quyết Thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, năm 1975;
 4. Binh đoàn Quyết Thắng trong sự nghiệp xây và bảo vệ Tổ quốc (năm 1975 đến nay).
Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Hồ Đồng Thái

  0.0

  Location: Hồ Đồng Thái, Yên Mô, Ninh Bình, Việt NamDistance: 8.89 km

  Hang Bụt

  0.0

  Location: Sơn Hà, Nho Quan, Ninh Bình, Việt NamDistance: 8.14 km

  Động Tiên Cá

  0.0

  Location: Động tiên cá - Mermaid cave, Thung Nham, Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt NamPhone: +84 229 3506 868
  Website: https://thungnham.com/
  Distance: 7.83 km

  Đền Thái Vi

  0.0

  Location: Đền Thái Vi, Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt NamDistance: 8.46 km

  Nhà thờ Giáo xứ Đồng Bài

  0.0

  Location: Nhà Thờ Giáo Xứ Đồng Bài, Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình, Việt NamPhone: +84 123 827 6465
  Distance: 9.76 km

  Nhà Thờ Giáo Xứ Hoàng Mai

  0.0

  Location: Nhà Thờ Giáo Xứ Hoàng Mai, Xuân Mai, Ninh An, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt NamDistance: 7.75 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.