Bảo tàng Quân đoàn II

Posted on 14/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

Bảo tàng Binh đoàn Hương Giang trực thuộc Cục Chính trị, Quân đoàn 2, Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc loại hình lịch sử quân sự, có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của binh đoàn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khái quát trưng bày

1. Phòng khánh tiết: Giới thiệu những chặng đường chiến đấu của binh đoàn Hương Giang và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội với binh đoàn;

2. Binh đoàn Hương Giang ra đời và những thắng lợi đầu tiên, năm 1974;

3. Chiến công của Binh đoàn trong chiến dịch Tây Nguyên, HuếĐà Nẵng và hành quân thần tốc tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, năm 1975;

4. Binh đoàn Hương Giang tham gia giải phóng các tỉnh Duyên Hải miền Trung và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, năm 1975;

5. Binh đoàn Hương Giang làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào, Campuchia;

6. Binh đoàn Hương Giang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 đến nay).

Bảo tàng Binh đoàn Hương Giang trực thuộc Cục Chính trị, Quân đoàn 2, Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc loại hình lịch sử quân sự, có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của binh đoàn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khái quát trưng bày

1. Phòng khánh tiết: Giới thiệu những chặng đường chiến đấu của binh đoàn Hương Giang và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội với binh đoàn;

2. Binh đoàn Hương Giang ra đời và những thắng lợi đầu tiên, năm 1974;

3. Chiến công của Binh đoàn trong chiến dịch Tây Nguyên, HuếĐà Nẵng và hành quân thần tốc tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, năm 1975;

4. Binh đoàn Hương Giang tham gia giải phóng các tỉnh Duyên Hải miền Trung và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, năm 1975;

5. Binh đoàn Hương Giang làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào, Campuchia;

6. Binh đoàn Hương Giang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 đến nay).

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thành cổ Xương Giang

  0.0

  Location: Thành Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang, Việt NamDistance: 8.98 km

  Chùa Vẽ

  0.0

  Location: Chùa Vẽ, Hòa Yên, Bắc Giang, Việt NamDistance: 9.29 km

  Chùa Phú Cầu ( Cao Sơn tự )

  0.0

  Location: Unnamed Road, Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt NamDistance: 5.48 km

  Bảo tàng Quân đoàn II

  0.0

  Location: Bảo tàng Quân đoàn 2, 1A, Phố Vôi, tt. Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt NamPhone: ĐT: 069.849552
  Distance: 0 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.