Bảo tàng Quân đoàn III (Binh đoàn Tây Nguyên)

Posted on 14/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên trực thuộc Cục Chính trị, Quân đoàn 3, Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của binh đoàn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khái quát trưng bày

1. Khái quát một số nét về văn hoá và truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên;

2. Truyền thống của Binh đoàn trong kháng chiến chống thực dân Pháp và những năm đầu đánh Mỹ trước khi đứng chân trong đội hình Mặt trận Tây Nguyên;

3. Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên tham gia đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ (1965 – 1968);

4. Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên (1969 – 1974);

5. Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng – Binh đoàn Tây Nguyên ra đời, tham gia Tổng tiến công Mùa Xuân năm 1975;

6. Binh đoàn Tây Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt xã hội chủ nghĩa;

7. Trưng bày ngoài trời: giới thiệu các loại vũ khí lập công và chiến lợi phẩm thu được của địch.

Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên trực thuộc Cục Chính trị, Quân đoàn 3, Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của binh đoàn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khái quát trưng bày

1. Khái quát một số nét về văn hoá và truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên;

2. Truyền thống của Binh đoàn trong kháng chiến chống thực dân Pháp và những năm đầu đánh Mỹ trước khi đứng chân trong đội hình Mặt trận Tây Nguyên;

3. Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên tham gia đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ (1965 – 1968);

4. Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên (1969 – 1974);

5. Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng – Binh đoàn Tây Nguyên ra đời, tham gia Tổng tiến công Mùa Xuân năm 1975;

6. Binh đoàn Tây Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt xã hội chủ nghĩa;

7. Trưng bày ngoài trời: giới thiệu các loại vũ khí lập công và chiến lợi phẩm thu được của địch.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Quảng trường Đại Đoàn Kết

  0.0

  Location: Quảng trường Đại Đoàn kết, Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt NamPhone: +84 336 261 901
  Distance: 5.38 km

  Công Viên Diên Hồng (Pleiku)

  0.0

  Location: Công Viên Diên Hồng, Đường Lê Thánh Tôn, Ia Kring, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt NamDistance: 6.11 km

  Nhà thờ Đức An

  0.0

  Location: Nhà thờ Đức An, Wừu, Ia Kring, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt NamDistance: 6.09 km

  Thư viện tỉnh Gia Lai

  0.0

  Location: Thư Viện Tỉnh Gia Lai, Phạm Văn Đồng, Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt NamWebsite: http://www.thuvientinhgialai.vn/
  Distance: 5.4 km

  Thánh Thât Lệ Trung

  0.0

  Location: Thánh thất Lệ Trung, Trần Nhật Duật, Ia Kring, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt NamPhone: +84 269 3828 367
  Distance: 7.24 km

  Thánh Thất Trung Hội

  0.0

  Location: Thánh thất Trung Hội, Nguyễn Viết Xuân, Hội Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt NamPhone: +84 269 3897 609
  Distance: 4.84 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.