Bảo tàng Quân đoàn IV

Posted on 14/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

Bảo tàng Binh đoàn Cửu Long trực thuộc Cục Chính trị, Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của binh đoàn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khái quát trưng bày

1. Phòng khánh tiết: giới thiệu những hình ảnh, hiện vật phản ánh sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ đối với cán bộ chiến sĩ của Binh đoàn Cửu Long;

2. Sự ra đời, phát triển và những chiến công của các đơn vị tiền thân của binh đoàn; 3. Binh đoàn Cửu Long tham gia các chiến dịch Phước Long, Dầu Tiếng, Chơn Thành, Xuân Lộc và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; 4. Binh đoàn Cửu Long trong sự nghiệp xây và bảo vệ Tổ quốc (1975 đến nay);

5. Binh đoàn làm nhiệm vụ quốc tế;

6. Phần trưng bày ngoài trời: giới thiệu các loại vũ khí lập chiến công và chiến lợi phẩm thu được của địch.

Bảo tàng Binh đoàn Cửu Long trực thuộc Cục Chính trị, Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của binh đoàn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khái quát trưng bày

1. Phòng khánh tiết: giới thiệu những hình ảnh, hiện vật phản ánh sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ đối với cán bộ chiến sĩ của Binh đoàn Cửu Long;

2. Sự ra đời, phát triển và những chiến công của các đơn vị tiền thân của binh đoàn; 3. Binh đoàn Cửu Long tham gia các chiến dịch Phước Long, Dầu Tiếng, Chơn Thành, Xuân Lộc và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; 4. Binh đoàn Cửu Long trong sự nghiệp xây và bảo vệ Tổ quốc (1975 đến nay);

5. Binh đoàn làm nhiệm vụ quốc tế;

6. Phần trưng bày ngoài trời: giới thiệu các loại vũ khí lập chiến công và chiến lợi phẩm thu được của địch.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Chùa Khánh An - Tu viện Khánh An Quận 12

  0.0

  Location: Tu viện Khánh An, Quốc lộ 1A, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3719 6279
  Distance: 4.88 km

  Hồ Bình An

  0.0

  Location: Hồ Bình An, Chi Chung, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Việt NamDistance: 6.99 km

  Chùa Thanh Long (Quận 9)

  0.0

  Location: Chùa Thanh Long, Đường số 61, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 93 510 14 09
  Distance: 6.62 km

  Chùa Thiên Đức (Quận 12)

  0.0

  Location: Chùa Thiên Đức, An Phú Đông 9, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt NamDistance: 6.63 km

  Chùa Thiên Hoa

  0.0

  Location: Chùa THIÊN HOA, Thạnh Hòa B, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương, Việt NamDistance: 9.1 km

  Chùa Thiên Linh (Quận 12)

  0.0

  Location: Chùa Thiên Linh, Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 6278 1940
  Distance: 6.17 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.