Bảo tàng Quân khu III

Posted on 15/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

Bảo tàng Quân khu III, được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1969, trực thuộc Cục Chính trị Quân khu III, xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Ngày 31 tháng 10 năm 2000, Bảo tàng khánh thành xây dựng mới, nâng cấp phần trưng bày tại địa điểm hiện nay.
Bảo tàng có địa chỉ tại số 254 Lê Duẩn – Kiến AnHải Phòng

NỘI DUNG TRƯNG BÀY BẢO TÀNG QUÂN KHU 3

Phần trưng bày trong nhà 1800m2 và phần trưng bày ngoài trời 800m2.

I. TRƯNG BÀY TRONG NHÀ.

1. PHẦN KHÁNH TIẾT

*.PHẦN MỞ ĐẦU

Khài quát về truyền thống dựng nước và giữ nước, mảnh đất và con người của quân và dân đồng bằng châu thổ sông Hồng, quân và dân LLVT Quân khu 3 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng.

* PHẦN TRƯNG BÀY SA BÀN TRUYỀN THỐNG:

- Trưng bày mảng ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội về thăm Quân khu 3

- Bảng ảnh các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu qua các thời kỳ

- Sa bàn truyền thống LLVT Quân khu 3

- Những tặng phẩm của các đoàn khách Quốc tế, trong nước về thăm Quân khu 3 trao tặng

- Những biểu tượng truyền thống của các đơn vị trên địa bàn Quân khu 3

2. CHÂU THỔ SÔNG HỒNG - LIÊN KHU 3 - QUÂN KHU 3, VÙNG ĐẤT CĂB BẢN CỦA DÂN TỘC GIÀU TRUYỀN THỐNG GIÀU CHIẾN CÔNG.

- Truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta trên vùng đất châu thổ sông Hồng

- Phong trào đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ( 1930-1945)

3. QUÂN VÀ DÂN QUÂN KHU 3TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1946-1955)

- Quân khu 3 địa bàn chiến tranh du kích phát triển đến đỉnh cao.

- Những trận đánh của bộ đội chủ lực trong lòng địch

- Quân khu 3 góp phần xứng đáng và chiến dịch Điện Biên Phủ

- Đấu tranh chống cưỡng ép di cư, bảo vệ cơ sỏ vật chất trong khu vực tạp kết 300 ngày và giải phóng quê hương.

4. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 3 TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1955-1975)

- Thời kỳ xây dựng và bỏa vệ miền Bắc XHCN (6/1955-8/1964)

- Quân và dân quân khu 3 góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đé quốc Mỹ (5/8/1964-30/12/1972)

- Quân khu 3 hậu phương lớn của tiền tuyến lớn

5. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 3 TRONG SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN (1976 đến nay)

- Quân khu 3 với phong trào " Làm giàu đánh thắng - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh".

- Xây dựng LLVT Quân khu cách mạng - chính quy - tinh nhuệ - từng buóc hiện đại.

II. PHẦN TRƯNG BÀY NGOÀI TRỜI.

1. QUẦN THỂ TƯỢNG ĐÀI MẸ SÔNG HỒNG

- Tượng đài Mẹ Sông Hồng.

- Mảng phù điêu: Khắc họa những chiến công tiêu biểu, danh lam thắng cảnh của 9 tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu 3.

2. KHU TRƯNG BÀY HIỆN VẬT.

- Trưng bày các loại vũ khí minh chứng cho những chiến công của quân và dân Quân khu 3 góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ.

- Trưng bày các loại xác máy bay, bom, mìn, vũ khí tang vật minh chứng cho tội ác của đé quốc Mỹ đối với nhân dân ta

Bảo tàng Quân khu III, được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1969, trực thuộc Cục Chính trị Quân khu III, xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Ngày 31 tháng 10 năm 2000, Bảo tàng khánh thành xây dựng mới, nâng cấp phần trưng bày tại địa điểm hiện nay.
Bảo tàng có địa chỉ tại số 254 Lê Duẩn – Kiến AnHải Phòng

NỘI DUNG TRƯNG BÀY BẢO TÀNG QUÂN KHU 3

Phần trưng bày trong nhà 1800m2 và phần trưng bày ngoài trời 800m2.

I. TRƯNG BÀY TRONG NHÀ.

1. PHẦN KHÁNH TIẾT

*.PHẦN MỞ ĐẦU

Khài quát về truyền thống dựng nước và giữ nước, mảnh đất và con người của quân và dân đồng bằng châu thổ sông Hồng, quân và dân LLVT Quân khu 3 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng.

* PHẦN TRƯNG BÀY SA BÀN TRUYỀN THỐNG:

- Trưng bày mảng ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội về thăm Quân khu 3

- Bảng ảnh các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu qua các thời kỳ

- Sa bàn truyền thống LLVT Quân khu 3

- Những tặng phẩm của các đoàn khách Quốc tế, trong nước về thăm Quân khu 3 trao tặng

- Những biểu tượng truyền thống của các đơn vị trên địa bàn Quân khu 3

2. CHÂU THỔ SÔNG HỒNG - LIÊN KHU 3 - QUÂN KHU 3, VÙNG ĐẤT CĂB BẢN CỦA DÂN TỘC GIÀU TRUYỀN THỐNG GIÀU CHIẾN CÔNG.

- Truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta trên vùng đất châu thổ sông Hồng

- Phong trào đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ( 1930-1945)

3. QUÂN VÀ DÂN QUÂN KHU 3TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1946-1955)

- Quân khu 3 địa bàn chiến tranh du kích phát triển đến đỉnh cao.

- Những trận đánh của bộ đội chủ lực trong lòng địch

- Quân khu 3 góp phần xứng đáng và chiến dịch Điện Biên Phủ

- Đấu tranh chống cưỡng ép di cư, bảo vệ cơ sỏ vật chất trong khu vực tạp kết 300 ngày và giải phóng quê hương.

4. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 3 TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1955-1975)

- Thời kỳ xây dựng và bỏa vệ miền Bắc XHCN (6/1955-8/1964)

- Quân và dân quân khu 3 góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đé quốc Mỹ (5/8/1964-30/12/1972)

- Quân khu 3 hậu phương lớn của tiền tuyến lớn

5. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 3 TRONG SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN (1976 đến nay)

- Quân khu 3 với phong trào " Làm giàu đánh thắng - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh".

- Xây dựng LLVT Quân khu cách mạng - chính quy - tinh nhuệ - từng buóc hiện đại.

II. PHẦN TRƯNG BÀY NGOÀI TRỜI.

1. QUẦN THỂ TƯỢNG ĐÀI MẸ SÔNG HỒNG

- Tượng đài Mẹ Sông Hồng.

- Mảng phù điêu: Khắc họa những chiến công tiêu biểu, danh lam thắng cảnh của 9 tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu 3.

2. KHU TRƯNG BÀY HIỆN VẬT.

- Trưng bày các loại vũ khí minh chứng cho những chiến công của quân và dân Quân khu 3 góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ.

- Trưng bày các loại xác máy bay, bom, mìn, vũ khí tang vật minh chứng cho tội ác của đé quốc Mỹ đối với nhân dân ta

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thư Viện Thành Phố Hải Phòng

  0.0

  Location: Thư Viện Thành Phố Hải Phòng, Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt NamPhone: +84 225 6260 927
  Website: http://www.thuvienhaiphong.org.vn/
  Distance: 6.36 km

  Thánh Thất Hải Phòng

  0.0

  Location: Thánh thất Hải Phòng, Chu Văn An, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt NamPhone: +84 225 3853 446
  Distance: 6.35 km

  Chùa Trà Phương - Chùa Bà Đanh (Kiến Thuỵ)

  0.0

  Location: Chùa Trà Phương, Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt NamDistance: 8.86 km

  Chùa Phổ Chiếu

  0.0

  Location: Chùa Phổ Chiếu, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt NamPhone: +84 225 3680 652
  Distance: 4.72 km

  Chùa Phúc Lâm – Chùa Dư Hàng – Chùa Hàng

  0.0

  Location: Chùa Dư Hàng, Dư Hàng, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt NamPhone: +84 225 3849 380
  Distance: 4.91 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.