Bảo tàng Quảng Ngãi

Posted on 14/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

( thiếu thông tin )

( thiếu thông tin )

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thư viện tỉnh Quảng Ngãi

  0.0

  Location: Thư Viện Tổng Hợp, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Quảng Ngãi, Việt NamDistance: 0.97 km

  Thánh Thất Phú Sơn

  0.0

  Location: Thánh Thất Phú Sơn, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt NamDistance: 8.1 km

  Linh Tháp Cao Đài Truyền Giáo – Đài Tưởng Niệm Thánh Tông Đồ tử Đạo

  0.0

  Location: Linh Tháp Cao Đài Truyền Giáo, Quốc lộ 1A, La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt NamPhone: +84 255 3845 763
  Distance: 3.93 km

  Thành cổ Châu Sa - Thành Ðại La

  0.0

  Location: Thành cổ Châu Sa, Tịnh Châu, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt NamDistance: 5.83 km

  Di tích lịch sử Sơn Mỹ

  0.0

  Location: Chứng tích thảm sát Mỹ Lai , Sơn Mỹ, Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt NamDistance: 8.98 km

  Thiên Ấn Niêm Hà

  0.0

  Location: Thiên Ấn Niêm Hà, Trương Quang Trọng, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt NamDistance: 2.47 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.