Bảo tàng Thái Bình

Posted on 15/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Open now

Bảo tàng Thái Bình tọa lạc trên diện tích gần 6.000 m2 trong đó có 3000m2 trưng bày các hiện vật, tranh ảnh… nêu bật các chặng đường lịch sử của quân và dân Thái Bình qua các thời kỳ.
Năm 2003, bảo tàng được khánh thành và đưa vào phục vụ nhân dân. Bảo tàng Thái Bình đang quản lý, trưng bày gần 30.000 tài liệu, hiện vật, hình giới thiệu toàn diện về tự nhiên, lịch sử, văn hóa của Tỉnh Thái Bình từ thời kỳ tiền, sơ sử đến ngày nay.
Bảo tàng Thái Bình gồm ba tầng với kiến trúc vừa mang tính hiện đại, vừa mang tính dân tộc và là một trong những bảo tàng lớn nhất của cả nước.

Bảo tàng Thái Bình tọa lạc trên diện tích gần 6.000 m2 trong đó có 3000m2 trưng bày các hiện vật, tranh ảnh… nêu bật các chặng đường lịch sử của quân và dân Thái Bình qua các thời kỳ.
Năm 2003, bảo tàng được khánh thành và đưa vào phục vụ nhân dân. Bảo tàng Thái Bình đang quản lý, trưng bày gần 30.000 tài liệu, hiện vật, hình giới thiệu toàn diện về tự nhiên, lịch sử, văn hóa của Tỉnh Thái Bình từ thời kỳ tiền, sơ sử đến ngày nay.
Bảo tàng Thái Bình gồm ba tầng với kiến trúc vừa mang tính hiện đại, vừa mang tính dân tộc và là một trong những bảo tàng lớn nhất của cả nước.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp Thái Bình

  0.0

  Location: Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp Thái Bình, Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Việt NamWebsite: http://www.thuvienthaibinh.vn/
  Distance: 1.22 km

  Chùa Thiên Quý

  0.0

  Location: Chùa Thiên Quý, Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình, Việt NamPhone: +84 362 629 462
  Distance: 6.66 km

  Nhà thờ Giáo họ Đông Trại

  0.0

  Location: Giáo Họ Đông Trại, Hồng Phong, Đông Quang, Đông Hưng, Thái Bình, Việt NamDistance: 6.74 km

  Nhà Thờ Họ Giáo Phạm

  0.0

  Location: Nhà Thờ Họ Giáo Phạm, Phú Châu, Đông Hưng, Thái Bình, Việt NamPhone: +84 168 231 4308
  Distance: 9.36 km

  Nhà thờ Giáo họ Cổ Cốc

  0.0

  Location: Nhà thờ Cổ Cốc, Phú Châu, Đông Hưng, Thái Bình, Việt NamDistance: 9.09 km

  Nhà thờ Giáo họ Lập Trại

  0.0

  Location: Nhà thờ Giáo Họ Lập Trại, Vạn An, Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình, Việt NamDistance: 8.79 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.