Bảo tàng Thái Nguyên

Posted on 15/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

Bảo tàng Tỉnh Thái Nguyên có 3 phòng trưng bày chuyên đề:

1. “Bác Hồ với Thái Nguyên” trưng bày trên một 100 TL – HV về quá trình hoạt động của Chủ tịch HCM. TW Đảng, Chính phủ tại ATK Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp( 1946 – 1954)  và những hình ảnh về nội dung Thái Nguyên thực hiện di chúc của Người.

2. “ Di sản Văn hóa Thần Sa và tiềm năng thiên nhiên Thái Nguyên” trưng bày trên 500 TL – HV giới thiệu về Văn hóa Thần Sa; giới thiệu về tiềm năng thiên nhiên, các mẫu động thực vật và các mẫu khoáng sản có trên địa bàn tỉnh TN

3. “ Chè Thái Nguyên đặc sắc trong Văn hóa chè Việt” trưng bày trên 500 TL – HV giới thiệu về lịch sử và sự phát triển của chè Thái Nguyên; giới thiệu về quy trình trồng, chăm sóc, chế biến chè…của tỉnh Thái Nguyên.

Bảo tàng Tỉnh Thái Nguyên có 3 phòng trưng bày chuyên đề:

1. “Bác Hồ với Thái Nguyên” trưng bày trên một 100 TL – HV về quá trình hoạt động của Chủ tịch HCM. TW Đảng, Chính phủ tại ATK Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp( 1946 – 1954)  và những hình ảnh về nội dung Thái Nguyên thực hiện di chúc của Người.

2. “ Di sản Văn hóa Thần Sa và tiềm năng thiên nhiên Thái Nguyên” trưng bày trên 500 TL – HV giới thiệu về Văn hóa Thần Sa; giới thiệu về tiềm năng thiên nhiên, các mẫu động thực vật và các mẫu khoáng sản có trên địa bàn tỉnh TN

3. “ Chè Thái Nguyên đặc sắc trong Văn hóa chè Việt” trưng bày trên 500 TL – HV giới thiệu về lịch sử và sự phát triển của chè Thái Nguyên; giới thiệu về quy trình trồng, chăm sóc, chế biến chè…của tỉnh Thái Nguyên.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thư viện tỉnh Thái Nguyên

  0.0

  Location: Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp Tỉnh Thái Nguyên, Bến Tượng, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt NamPhone: +84 208 3855 310
  Distance: 0.06 km

  Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

  0.0

  Location: Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Đội Cấn, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt NamPhone: +84 208 3855 781
  Distance: 0.68 km

  Động Linh Sơn

  0.0

  Location: Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Việt NamDistance: 4.21 km

  Chùa Phù Liễn

  0.0

  Location: Chùa Phù Liễn, Đường Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt NamPhone: +84 91 338 32 99
  Distance: 1.42 km

  Chùa Hang (Đồng Hỷ)– Kim Sơn Tự (Đồng Hỷ)

  0.0

  Location: Kim Sơn Tự, Quốc lộ 1B, Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Việt NamPhone: +84 188 379 0028
  Distance: 2.98 km

  Bảo tàng Thái Nguyên

  0.0

  Location: Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Bến Tượng, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt NamPhone: ĐT: 0280.3855842
  Distance: 0 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.