Bảo tàng tỉnh Bình Phước

Posted on 16/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

Bảo tàng tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Bảo tàng tỉnh) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo và quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bảo tàng tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Bảo tàng tỉnh) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo và quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thánh thất Lộc Ninh

  0.0

  Location: Thánh thất Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước, Việt NamDistance: 7.67 km

  Bảo tàng tỉnh Bình Phước

  0.0

  Location: Bảo tàng tỉnh Bình Phước - Nhà Giao Tế, Quốc lộ 13, tt. Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước, Việt NamPhone: ĐT: 0651.3568164
  Distance: 0 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.