Bảo tàng Trà Vinh

Posted on 16/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

    Về cơ sở hạ tầng, Bảo tàng chưa có trụ sở làm việc chính thức và nhà trưng bày bảo tàng tỉnh. Hiện nay đang làm việc tạm tại khu di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, tp-Trà Vinh. Chỉ có nhà trưng bày Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tọa lạc tại khóm 4, phường 8, tp- Trà Vinh (nằm cạnh khu Di tích Ao Bà Om) với diện tích trưng bày 432 m2 và 108 m2 kho bảo quản hiện vật. Do chưa được trang bị cơ sở hạ tầng nên công tác hoạt động bảo tàng có phần hạn chế về trưng bày…

Phạm vi hoạt động rộng, đa dạng. Chế độ làm việc cao, đòi hỏi có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội.

phục vụ giới thiệu rộng rãi các đối tượng trong và ngoài nước.

Tổ chức trưng bày dài hạn, ngắn hạn tại bảo tàng và trưng bày, triển lãm lưu động ở trong và ngoài tỉnh, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng;

Thuyết minh trưng bày cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác thông tin về tài liệu, hiện vật và phù hợp với đối tượng khách tham quan.

Tổ chức hướng dẫn tham quan; chương trình giáo dục, hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề phù hợp với nội dung hoạt động và đối tượng công chúng của bảo tàng. Nhằm tạo cơ hội và khuyến khích các hình thức học tập và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Giới thiệu nội dung và hoạt động của bảo tàng trên phương tiện thông tin đại chúng; quảng bá, phát triển công chúng và xã hội hóa hoạt động của bảo tàng phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

    Về cơ sở hạ tầng, Bảo tàng chưa có trụ sở làm việc chính thức và nhà trưng bày bảo tàng tỉnh. Hiện nay đang làm việc tạm tại khu di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, tp-Trà Vinh. Chỉ có nhà trưng bày Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tọa lạc tại khóm 4, phường 8, tp- Trà Vinh (nằm cạnh khu Di tích Ao Bà Om) với diện tích trưng bày 432 m2 và 108 m2 kho bảo quản hiện vật. Do chưa được trang bị cơ sở hạ tầng nên công tác hoạt động bảo tàng có phần hạn chế về trưng bày…

Phạm vi hoạt động rộng, đa dạng. Chế độ làm việc cao, đòi hỏi có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội.

phục vụ giới thiệu rộng rãi các đối tượng trong và ngoài nước.

Tổ chức trưng bày dài hạn, ngắn hạn tại bảo tàng và trưng bày, triển lãm lưu động ở trong và ngoài tỉnh, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng;

Thuyết minh trưng bày cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác thông tin về tài liệu, hiện vật và phù hợp với đối tượng khách tham quan.

Tổ chức hướng dẫn tham quan; chương trình giáo dục, hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề phù hợp với nội dung hoạt động và đối tượng công chúng của bảo tàng. Nhằm tạo cơ hội và khuyến khích các hình thức học tập và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Giới thiệu nội dung và hoạt động của bảo tàng trên phương tiện thông tin đại chúng; quảng bá, phát triển công chúng và xã hội hóa hoạt động của bảo tàng phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thư viện tỉnh Trà Vinh

  0.0

  Location: Thư Viện, Trưng Nữ Vương, phường 1, Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt NamPhone: +84 294 3862 407
  Distance: 4.33 km

  Cù lao Long Trị - Cồn Bàng

  0.0

  Location: Cù lao Long Trị, Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh, Việt NamDistance: 3.08 km

  Chùa Phước Hòa (Trà Vinh)

  0.0

  Location: chùa Phước Hoà, phường 2, Trà Vinh, Việt NamDistance: 4.93 km

  Chùa Long Khánh (Trà Vinh)

  0.0

  Location: Chùa Long Khánh, phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh, Việt NamDistance: 4.71 km

  Đình An Mỹ - Đình Bà Trầm

  0.0

  Location: Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh, Việt NamDistance: 9.04 km

  Thánh Tịnh Cửu Huê Đài

  0.0

  Location: Thánh tịnh Cửu Huê Đài, Tân Trung, Mỏ Cày Nam, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3849 777
  Distance: 9.18 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.