Chùa Bác Vọng Tây

Posted on 10/08/2018
CategoryChùa
Rating
0.0

Chùa làng của làng Bác Vọng Tây, thuộc huyện Kim Trà thời chúa Nguyễn và tổng Hạ Lang vào  thời các vua triều Nguyễn, nay thuộc Huyện Hương Trà.

Chùa không rõ được xây dựng năm nào, nhưng được trùng tu thời vua Tự Đức. Chùa thờ Phật và Quan Công. Hiện chùa còn giữ được kiến trúc gỗ xưa mặc dầu có trùng tu vào năm 1963. Chùa còn có các tượng Phật bằng gỗ mít và chuông đồng do Lễ Trai Đặng Văn Hòa (1791-1856) chú tạo và cúng dường thời Tự Đức.

(Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Chùa làng của làng Bác Vọng Tây, thuộc huyện Kim Trà thời chúa Nguyễn và tổng Hạ Lang vào  thời các vua triều Nguyễn, nay thuộc Huyện Hương Trà.

Chùa không rõ được xây dựng năm nào, nhưng được trùng tu thời vua Tự Đức. Chùa thờ Phật và Quan Công. Hiện chùa còn giữ được kiến trúc gỗ xưa mặc dầu có trùng tu vào năm 1963. Chùa còn có các tượng Phật bằng gỗ mít và chuông đồng do Lễ Trai Đặng Văn Hòa (1791-1856) chú tạo và cúng dường thời Tự Đức.

(Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Chùa Huyền Không Sơn Thượng

  0.0

  Location: Chua Huyen Khong Son Thuong, Hương Hà, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt NamPhone: +84 54321456
  Distance: 8.62 km

  Chùa Phước Duyên (Huế)

  0.0

  Location: chùa Phước Duyên, Hương Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt NamDistance: 9.14 km

  Chùa Huyền Không

  0.0

  Location: Chùa Huyền Không, Hương Hà, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt NamPhone: +84 234 3550 138
  Distance: 9.18 km

  Chùa Kim Sơn

  0.0

  Location: chùa Kim Sơn, Hương Hà, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt NamPhone: +84 234 2211 499
  Distance: 8.74 km

  Chùa Bác Vọng Tây

  0.0

  Location: Chùa Bác Vọng Tây, Quảng Phú, Quảng Điền, Thua Thien Hue, VietnamDistance: 0 km

  Chùa Giác Lương - Chùa Hiền Lương

  0.0

  Location: Hiền Lương, Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt NamDistance: 3.77 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.