Chùa Đà Quận

Posted on 09/08/2018
CategoryChùa
Rating
0.0

Chùa Đà Quận (mang tên Đà Quận công Mạc Ngọc Liễn – danh tướng nhà Mạc) ở làng Đà Quận (xã Hưng Đạo, Huyện Hoà An), xưa là thôn Đà Quận (xã Xuân Lĩnh, châu Thạch Lâm), đối diện với chùa Viên Minh (chùa sáng lập từ thời nhà Mạc).

Chùa Đà Quận
Chùa Đà Quận

Trong chùa có hai quả chuông cao bốn thước, năm tấc, chu vi tám thước chín tấc, ước nặng nghìn cân. Mỗi kỳ tế lễ xuân thu, tiếng chuông gõ vang như sấm, chấn động trăm dặm. Trên chuông có đúc bài minh bằng chữ Hán ca ngợi vẻ đẹp của Châu Thạch Lâm lúc bấy giờ và sự phục hồi của chùa Viên Minh sau khi nhà Lê khôi phục lại đất Cao Bằng. Hàng năm, cứ đến mồng 9 tháng giêng âm lịch, nhân dân Cao Bằng đều đi trẩy hội ở chùa này.

(Nguồn: caobang.gov.vn)

Chùa Đà Quận (mang tên Đà Quận công Mạc Ngọc Liễn – danh tướng nhà Mạc) ở làng Đà Quận (xã Hưng Đạo, Huyện Hoà An), xưa là thôn Đà Quận (xã Xuân Lĩnh, châu Thạch Lâm), đối diện với chùa Viên Minh (chùa sáng lập từ thời nhà Mạc).

Chùa Đà Quận
Chùa Đà Quận

Trong chùa có hai quả chuông cao bốn thước, năm tấc, chu vi tám thước chín tấc, ước nặng nghìn cân. Mỗi kỳ tế lễ xuân thu, tiếng chuông gõ vang như sấm, chấn động trăm dặm. Trên chuông có đúc bài minh bằng chữ Hán ca ngợi vẻ đẹp của Châu Thạch Lâm lúc bấy giờ và sự phục hồi của chùa Viên Minh sau khi nhà Lê khôi phục lại đất Cao Bằng. Hàng năm, cứ đến mồng 9 tháng giêng âm lịch, nhân dân Cao Bằng đều đi trẩy hội ở chùa này.

(Nguồn: caobang.gov.vn)

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Đền Vua Lê - Cao Bằng

  0.0

  Location: Đền Vua Lê, Nà Lữ, Hòa An, Cao Bằng, Việt NamDistance: 2.79 km

  Nhà thờ Giáo xứ Thanh Sơn

  0.0

  Location: Nhà thờ giáo xứ Thanh Sơn, Sông Hiến, Cao Bằng, Cao Bang, VietnamPhone: +84 97 955 78 39
  Distance: 6.89 km

  Chùa Đà Quận

  0.0

  Location: Chùa Đà Quận, Hòa An District, Cao Bang, VietnamDistance: 0 km

  Bảo tàng Cao Bằng

  0.0

  Location: Bế Văn Đàn, Cao Bằng, Cao Bằng, Việt NamPhone: ĐT: 026.3855573
  Distance: 7.45 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.