Chùa Giác Linh (Cầu Ngang) – Chùa Dơi (Cầu Ngang)

Posted on 09/08/2018
CategoryChùa
Rating
0.0

Chùa Giác Linh – Cầu Ngang (thường gọi là (Chùa Dơi – Cầu Ngang) là ngôi Chùa Phật giáo, hệ phái Đại thừa, tọa lạc tại ấp Nhứt, xã Mỹ Long Bắc, Huyện Cầu Ngang, cách thị xã Trà Vinh hơn 25 cây số về hướng Đông Nam. Tuy chỉ chiếm diện tích nhỏ, khiêm tốn về mặt  kiến trúc nhưng Giác Linh lại là ngôi chùa giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng Tỉnh Trà Vinh giai đoạn tiền khởi nghĩa.

Đây là một “địa chỉ đỏ” chứng kiến sự ra đời của Chi bộ Mỹ Long, rồi Huyện ủy Cầu Ngang và Tỉnh ủy Trà Vinh vào năm 1930. Đặc biệt, ngày 01/9/1943, dưới sự  triệu tập và chủ trì của nhà cách mạng lão thành Dương Quang Đông, tại Giác  Linh tự đã diễn ra hội nghị trù bị tái lập Xứ ủy Nam kỳ sau giai đoạn khủng bố trắng của thực dân Pháp. Chính từ hội nghị này, phong trào cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới, tích cực chuẩn bị thế và lực vươn lên giành thắng lợi  trong cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Giác Linh tự luôn là một cơ sở trung kiên,  là nơi nuôi chứa cán bộ, cất giấu vũ khí, tài liệu cách mạng. Năm 1998, Giác Linh tự (Chùa Dơi) được Bộ Văn hóa thông tin xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia.

(Nguồn: travinh.gov.vn)

Chùa Giác Linh – Cầu Ngang (thường gọi là (Chùa Dơi – Cầu Ngang) là ngôi Chùa Phật giáo, hệ phái Đại thừa, tọa lạc tại ấp Nhứt, xã Mỹ Long Bắc, Huyện Cầu Ngang, cách thị xã Trà Vinh hơn 25 cây số về hướng Đông Nam. Tuy chỉ chiếm diện tích nhỏ, khiêm tốn về mặt  kiến trúc nhưng Giác Linh lại là ngôi chùa giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng Tỉnh Trà Vinh giai đoạn tiền khởi nghĩa.

Đây là một “địa chỉ đỏ” chứng kiến sự ra đời của Chi bộ Mỹ Long, rồi Huyện ủy Cầu Ngang và Tỉnh ủy Trà Vinh vào năm 1930. Đặc biệt, ngày 01/9/1943, dưới sự  triệu tập và chủ trì của nhà cách mạng lão thành Dương Quang Đông, tại Giác  Linh tự đã diễn ra hội nghị trù bị tái lập Xứ ủy Nam kỳ sau giai đoạn khủng bố trắng của thực dân Pháp. Chính từ hội nghị này, phong trào cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới, tích cực chuẩn bị thế và lực vươn lên giành thắng lợi  trong cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Giác Linh tự luôn là một cơ sở trung kiên,  là nơi nuôi chứa cán bộ, cất giấu vũ khí, tài liệu cách mạng. Năm 1998, Giác Linh tự (Chùa Dơi) được Bộ Văn hóa thông tin xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia.

(Nguồn: travinh.gov.vn)

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Cồn Nghêu

  0.0

  Location: cồn Nghêu, Mỹ Long Nam, Việt NamDistance: 4.47 km

  Cồn Phụng

  0.0

  Location: Cồn Phụng, Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh, Việt NamDistance: 7.77 km

  Thánh Thất Cầu Ngang

  0.0

  Location: Thánh thất Cầu Ngang, Quốc lộ 53, tt. Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh, Việt NamDistance: 4.96 km

  Điện Thờ Phật Mẫu Cầu Ngang

  0.0

  Location: Điện thờ Phật Mẫu Cầu Ngang, tt. Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh, Việt NamDistance: 4.39 km

  Thánh Thất Mỹ Long

  0.0

  Location: Thánh thất Mỹ Long, Đường huyện 19, Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh, Việt NamPhone: +84 277 3910 567
  Distance: 1.73 km

  Thánh Thất Mỹ Hòa

  0.0

  Location: Thánh thất Mỹ Hòa, Mỹ Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh, Việt NamPhone: +84 294 3515 243
  Distance: 2.94 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.