Chùa Kiến Sơ

Posted on 06/08/2018
CategoryChùa
Rating
0.0
Chùa Kiến Sơ thuộc xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km về phía đông bắc. Từ Hà Nội đi qua cầu Chương Dương, cầu Chui, cầu Đuống, rẽ tay phải, men theo bờ tả ngạn sông Đuống khoảng 5 km là đến chùa.
Đây là ngôi chùa cổ danh tiếng có từ trước thế kỷ 10 ở nước ta. Chùa được xây dựng trước năm 820 bởi Thiền sư Cảm Thành sau khi đạo Phật được truyền vào nước ta ở trung tâm Luy Lâu (làng Dâu – Bắc Ninh). Đến năm 820, Thiền sư Vô Ngôn Thông từ Quảng Châu, Trung Quốc sang nước ta, được Thiền sư Cảm Thành tôn làm thầy, mời ở lại trụ trì chùa Kiến Sơ. Từ đấy, chùa trở thành trung tâm của Thiền phái Vô Ngôn Thông. Ở hai dãy tả hữu Tam bảo của chùa hiện nay có thờ tượng Thiền sư Vô Ngôn Thông, tượng Lý Công Uẩn và thân mẫu của ông.
Chùa có nhiều pho tượng có giá trị nghệ thuật trong đó có tượng Vô Ngôn Thông, Lý Công Uẩn và thân mẫu của ông cùng với tượng Khổng Tử và Lão Tử. Dọc hành lang có tượng 18 vị La Hán. Sau chùa có đắp các hang động miêu tả cảnh cực hình ở địa ngục. Chùa còn giữ chiếc khánh đá cổ bề ngang 2,3m, cao 0,60m, dày 0,17m.
Chùa đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 21/2/1975.
(Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)
Chùa Kiến Sơ thuộc xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km về phía đông bắc. Từ Hà Nội đi qua cầu Chương Dương, cầu Chui, cầu Đuống, rẽ tay phải, men theo bờ tả ngạn sông Đuống khoảng 5 km là đến chùa.
Đây là ngôi chùa cổ danh tiếng có từ trước thế kỷ 10 ở nước ta. Chùa được xây dựng trước năm 820 bởi Thiền sư Cảm Thành sau khi đạo Phật được truyền vào nước ta ở trung tâm Luy Lâu (làng Dâu – Bắc Ninh). Đến năm 820, Thiền sư Vô Ngôn Thông từ Quảng Châu, Trung Quốc sang nước ta, được Thiền sư Cảm Thành tôn làm thầy, mời ở lại trụ trì chùa Kiến Sơ. Từ đấy, chùa trở thành trung tâm của Thiền phái Vô Ngôn Thông. Ở hai dãy tả hữu Tam bảo của chùa hiện nay có thờ tượng Thiền sư Vô Ngôn Thông, tượng Lý Công Uẩn và thân mẫu của ông.
Chùa có nhiều pho tượng có giá trị nghệ thuật trong đó có tượng Vô Ngôn Thông, Lý Công Uẩn và thân mẫu của ông cùng với tượng Khổng Tử và Lão Tử. Dọc hành lang có tượng 18 vị La Hán. Sau chùa có đắp các hang động miêu tả cảnh cực hình ở địa ngục. Chùa còn giữ chiếc khánh đá cổ bề ngang 2,3m, cao 0,60m, dày 0,17m.
Chùa đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 21/2/1975.
(Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)
Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thành Cổ Luy Lâu

  0.0

  Location: Thành Cổ Luy Lâu, Thành Luy Lâu, Khương Tự, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt NamDistance: 8.44 km

  Đình Đình Bảng

  0.0

  Location: Đình Đình Bảng, Cổ Pháp, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt NamDistance: 5.97 km

  Đền Đô - Đền Lý Bát Đế - Cổ Pháp Điện

  0.0

  Location: Đền Đô, Lý Thái Tổ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt NamPhone: +84 98 325 98 95
  Distance: 5.76 km

  Chùa Mẫu Tứ Pháp - Chùa Tổ (Thuận Thành) - Chùa Phúc Nghiêm

  0.0

  Location: Chùa Mẫu Tứ Pháp, Công Hà, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt NamDistance: 7.97 km

  Chùa Thiên Tâm - Chùa Tiêu Sơn - Chùa Tiêu

  0.0

  Location: Chùa Thiên Tâm, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt NamDistance: 9.45 km

  Chùa Linh Tiên - Chùa Hội Xá

  0.0

  Location: Chùa Hội Xá, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, Việt NamDistance: 4.12 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.