Chùa Phước Diêm

Posted on 06/08/2018
CategoryChùa
Rating
0.0

cần cập nhật

cần cập nhật

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Cánh đồng muối Cà Ná

  0.0

  Location: Cánh đồng muối, Cà Ná, Phước Diêm, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 0.66 km

  Bãi Biển CÀ NÁ

  0.0

  Location: Bãi Biển CÀ NÁ, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận, Việt NamDistance: 5.48 km

  Đình Cà Ná

  0.0

  Location: Đình Cà Ná, Cà Ná, Phước Diêm, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 0.18 km

  Chùa Phước Diêm

  0.0

  Location: Chùa Phước Diêm, Đường, Cà Ná, Phước Diêm, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 0 km

  Chùa Dinh Cố

  0.0

  Location: Chùa Dinh Cố, 1A, Vĩnh Tân, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 2.24 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.