Chùa Sùng Phúc – Chùa Bộc

Posted on 05/08/2018
CategoryChùa
Rating
0.0
Nằm trên đường Chùa Bộc, phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, chùa Bộc (còn có tên là Sùng Phúc Tự hay Thiên Phúc tự).
Kiến trúc chùa có tam quan cao 8 m, 2 tầng. Đi vào trong sân có ba nhà bia và hai ngọn tháp. Xung quanh chùa có hồ Voi Tắm, gò kéo cờ, gò đánh cồng là những dấu tích liên quan đến chiến thắng “Đống Đa” của vua Quang Trung vào ngày mùng 5 tết năm 1789. Chùa chính làm theo chữ Đinh gồm có tiền đường và hậu cung, Trong hậu cung có các bức tượng Phật đặc trưng của một ngôi chùa Việt.
Trong chùa còn bảo tồn được nhiều di vật quý gồm các pho tượng Phật, 3 tấm bia là bia Vĩnh Trị nguyên niên thời Lê Hy Tông (1676), bia Chính Hòa (1686), và bia Nhâm Tí niên hiệu Quang Trung (1792) ghi lại việc chùa bị cháy và dựng lại sau trận Đống Đa. Trong chùa còn có một quả chuông niên hiệu Cảnh Thịnh.
Ngoài ra trong chùa còn lưu giữ một pho tượng Đức Ông mà chính là tượng vua Quang Trung, được nhân dân tưởng nhớ và bí mật dựng vào năm 1846 đề thờ, bất chấp sự cấm đoán của nhà Nguyễn muốn xóa bỏ dấu tích nhà Tây Sơn. Sau bệ gỗ của tượng còn có dòng chữ khắc “Bính Ngọ tạo Quang Trung tượng” (1846). Phía trên tượng treo bức hoành phi khắc 4 chữ “Uy Phong Lẫm Liệt”. Chùa Bộc còn có nhà trưng bày lưu niệm về vua Quang Trung với chiến thắng Đống Đa lịch sử cùng nhiều di vật liên quan đến trận đánh.
Chùa đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa quốc gia ngày 13/1/1964.
(Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)
Nằm trên đường Chùa Bộc, phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, chùa Bộc (còn có tên là Sùng Phúc Tự hay Thiên Phúc tự).
Kiến trúc chùa có tam quan cao 8 m, 2 tầng. Đi vào trong sân có ba nhà bia và hai ngọn tháp. Xung quanh chùa có hồ Voi Tắm, gò kéo cờ, gò đánh cồng là những dấu tích liên quan đến chiến thắng “Đống Đa” của vua Quang Trung vào ngày mùng 5 tết năm 1789. Chùa chính làm theo chữ Đinh gồm có tiền đường và hậu cung, Trong hậu cung có các bức tượng Phật đặc trưng của một ngôi chùa Việt.
Trong chùa còn bảo tồn được nhiều di vật quý gồm các pho tượng Phật, 3 tấm bia là bia Vĩnh Trị nguyên niên thời Lê Hy Tông (1676), bia Chính Hòa (1686), và bia Nhâm Tí niên hiệu Quang Trung (1792) ghi lại việc chùa bị cháy và dựng lại sau trận Đống Đa. Trong chùa còn có một quả chuông niên hiệu Cảnh Thịnh.
Ngoài ra trong chùa còn lưu giữ một pho tượng Đức Ông mà chính là tượng vua Quang Trung, được nhân dân tưởng nhớ và bí mật dựng vào năm 1846 đề thờ, bất chấp sự cấm đoán của nhà Nguyễn muốn xóa bỏ dấu tích nhà Tây Sơn. Sau bệ gỗ của tượng còn có dòng chữ khắc “Bính Ngọ tạo Quang Trung tượng” (1846). Phía trên tượng treo bức hoành phi khắc 4 chữ “Uy Phong Lẫm Liệt”. Chùa Bộc còn có nhà trưng bày lưu niệm về vua Quang Trung với chiến thắng Đống Đa lịch sử cùng nhiều di vật liên quan đến trận đánh.
Chùa đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa quốc gia ngày 13/1/1964.
(Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)
Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

  0.0

  Location: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3804 4529
  Distance: 3.61 km

  Chợ Hôm - Đức Viên

  0.0

  Location: Chợ Hôm - Đức Viên, Huế, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt NamDistance: 2.67 km

  Chợ Long Biên (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Long Biên, Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3826 1133
  Distance: 4.35 km

  Chợ Hàng Da (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Hàng Da, Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamDistance: 3.22 km

  Công Viên Bách Thảo Hà Nội

  0.0

  Location: Công Viên Bách Thảo Hà Nội, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3845 5114
  Distance: 3.56 km

  Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

  0.0

  Location: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3514 1791
  Distance: 1.54 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.