Chùa Sùng Phúc

Posted on 09/08/2018
CategoryChùa
Rating
0.0

Chùa Sùng Phúc ở làng Huyền Ru, xã Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang. Chùa Sùng Phúc là sự kế tiếp của chùa Sùng Khánh, được xây dựng khoảng giữa thế kỷ 13. Sùng Phúc có ý nghĩa là sự suy tôn và sùng bái phúc đức, hướng tới điều thiện.

Bên trong chánh điện thờ Thành Hoàng, Quan Thế Âm Bồ Tát, chàng Vi Đồ và ông Thổ Thần. Chùa là nơi sinh hoạt văn hoá cổ truyền của nhân dân quanh vùng. Ngày 15,16 tháng giêng hàng năm nhân dân trong vùng kéo nhau đến đây để trẩy hội xuân với các trò chơi dân gian vui nhộn độc đáo. Chùa đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.

(Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Chùa Sùng Phúc ở làng Huyền Ru, xã Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang. Chùa Sùng Phúc là sự kế tiếp của chùa Sùng Khánh, được xây dựng khoảng giữa thế kỷ 13. Sùng Phúc có ý nghĩa là sự suy tôn và sùng bái phúc đức, hướng tới điều thiện.

Bên trong chánh điện thờ Thành Hoàng, Quan Thế Âm Bồ Tát, chàng Vi Đồ và ông Thổ Thần. Chùa là nơi sinh hoạt văn hoá cổ truyền của nhân dân quanh vùng. Ngày 15,16 tháng giêng hàng năm nhân dân trong vùng kéo nhau đến đây để trẩy hội xuân với các trò chơi dân gian vui nhộn độc đáo. Chùa đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.

(Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Chùa Sùng Phúc

  0.0

  Location: Chùa Sùng Phúc, tt. Thanh Nhật, Hạ Lang District, Cao Bang, VietnamDistance: 0 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.