Chùa Tân Sơn

Posted on 06/08/2018
CategoryChùa
Rating
0.0

cần cập nhật

cần cập nhật

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Giáo Xứ Hạnh Trí

  0.0

  Location: Giáo Xứ Hạnh Trí, Quốc lộ 27, Hạnh Trí, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 4.49 km

  Nhà thờ Giáo xứ Trà Giang

  0.0

  Location: Nhà thờ GX Trà Giang, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 3.66 km

  Nhà Thờ Giáo Xứ Quảng Thuận

  0.0

  Location: Nhà Thờ Giáo Xứ Quảng Thuận, Quốc lộ 27, La Vang, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 3.22 km

  Giáo xứ Triệu Phong

  0.0

  Location: Gx.Triệu Phong(JB.Nguyễn Hùng), Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 3.72 km

  Giáo Xứ Thạch Hà

  0.0

  Location: Giáo Xứ Thạch Hà, Quốc lộ 27, Thạch Hà, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 2.97 km

  Nhà Thờ Sông Mỹ

  0.0

  Location: Nhà Thờ Sông Mỹ, song Mỹ 2, Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 0.83 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.