Chùa Thiên Tràng

Posted on 06/08/2018
CategoryChùa
Rating
0.0

cần cập nhật

cần cập nhật

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Đầm Nại

  0.0

  Location: Đầm Nại, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 9.49 km

  Công Viên Ninh Chữ

  0.0

  Location: Công Viên Ninh Chữ, Nguyễn Thị Minh Khai, Văn Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 9.97 km

  Cây Đa Làng Nại

  0.0

  Location: Cây Đa Làng Nại, Yên Thế, tt Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 8.47 km

  Ruộng muối Ninh Chữ

  0.0

  Location: Ruộng muối Ninh Chữ, tt Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 8.16 km

  Hòn Đỏ

  0.0

  Location: Hòn Đỏ, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 3.72 km

  Núi Đá Chồng

  0.0

  Location: Núi Đá Chồng, tt Khánh Hải, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 9.22 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.