Chùa Trông

Posted on 08/08/2018
CategoryChùa
Rating
0.0

Sơ lược lịch sử Thánh tích Chùa Trông : Chùa Trông (xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương)

Tên hiệu là Hưng Long Thiên Tự, một trong những Thánh tích Phật Giáo với những hạng mục mang nhiều nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo được Nhà nước xếp hạng “Di tich quốc gia” về kiến trúc nghệ thuật năm 2003. Nơi đây ngoài thờ Phật, bên trong thờ 3 vị Thiền Sư Cao Tăng nổi tiếng thời Lý (1010 – 1225). Đó là Thiền Sư Nguyễn Minh Không – Thiều Sư Giác Hải – Thiền Sư Từ Đạo Hạnh

(Nguồn: dulichhaiduong.vn)

Sơ lược lịch sử Thánh tích Chùa Trông : Chùa Trông (xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương)

Tên hiệu là Hưng Long Thiên Tự, một trong những Thánh tích Phật Giáo với những hạng mục mang nhiều nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo được Nhà nước xếp hạng “Di tich quốc gia” về kiến trúc nghệ thuật năm 2003. Nơi đây ngoài thờ Phật, bên trong thờ 3 vị Thiền Sư Cao Tăng nổi tiếng thời Lý (1010 – 1225). Đó là Thiền Sư Nguyễn Minh Không – Thiều Sư Giác Hải – Thiền Sư Từ Đạo Hạnh

(Nguồn: dulichhaiduong.vn)

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Đền - Đình Vũ Hạ

  0.0

  Location: Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Việt NamDistance: 6.6 km

  Đình làng Nguyên Xá

  0.0

  Location: Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Việt NamDistance: 6.6 km

  Nhà thờ Việt Yên

  0.0

  Location: Nhà thờ Việt Yên, Đê, Ngũ Đoài, Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình, Việt NamDistance: 8.03 km

  Nhà thờ Đông Châu

  0.0

  Location: nhà thờ Đông Châu, Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, Việt NamDistance: 6.37 km

  Nhà thờ Giáo Xứ Quỳnh Lang

  0.0

  Location: Nhà thờ Quỳnh Lang, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình, Việt NamPhone: +84 227 3974 224
  Distance: 6.81 km

  Nhà thờ Giáo Xứ Phục Lễ

  0.0

  Location: Nhà thờ xứ Phục Lễ, Lê Hoàng, Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình, Việt NamDistance: 7.64 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.