Di tích cách mạng Soi Cờ – Soi Giá

Bảo Thắng là một huyện có bề dày về truyền thống cách mạng, có hệ thống di tích lịch sử khá phong phú và mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Ngày 24/7/2007, Khu căn cứ cách mạng Soi Cờ – Soi Giá thuộc xã Gia Phú đã được UBND Tỉnh Lào Cai xếp hạng là di tích cấp tỉnh.

Đây là một di tích đã tồn tại gần một thế kỷ, là một trong những khu căn cứ cách mạng quan trọng nằm trong vùng hoạt động rộng lớn Cam Đường – Gia Phú – Xuân Giao.

Đặc biệt trong giai đoạn 1947 – 1950, Soi Cờ -Soi Giá đã gây dựng được cơ sở cách mạng khá vững chắc, được nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt nên phong trào cách mạng dân tộc được đẩy lên cao mạnh mẽ, các đội du kích đã gây nhiều tổn thất cho quân giặc. Vì vậy chúng tổ chức đàn áp dã man giết hại nhiều cơ sở cách mạng của ta nhằm uy hiếp phong trào đấu tranh nơi đây…

Khu căn cứ cách mạng Soi Cờ – Soi Giá đã ghi dấu cuộc đấu tranh cách mạng. Là một trong những di tích quan trọng và có giá trị lớn của Huyện Bảo Thắng.

(Nguồn: laocai.gov.vn)

Bảo Thắng là một huyện có bề dày về truyền thống cách mạng, có hệ thống di tích lịch sử khá phong phú và mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Ngày 24/7/2007, Khu căn cứ cách mạng Soi Cờ – Soi Giá thuộc xã Gia Phú đã được UBND Tỉnh Lào Cai xếp hạng là di tích cấp tỉnh.

Đây là một di tích đã tồn tại gần một thế kỷ, là một trong những khu căn cứ cách mạng quan trọng nằm trong vùng hoạt động rộng lớn Cam Đường – Gia Phú – Xuân Giao.

Đặc biệt trong giai đoạn 1947 – 1950, Soi Cờ -Soi Giá đã gây dựng được cơ sở cách mạng khá vững chắc, được nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt nên phong trào cách mạng dân tộc được đẩy lên cao mạnh mẽ, các đội du kích đã gây nhiều tổn thất cho quân giặc. Vì vậy chúng tổ chức đàn áp dã man giết hại nhiều cơ sở cách mạng của ta nhằm uy hiếp phong trào đấu tranh nơi đây…

Khu căn cứ cách mạng Soi Cờ – Soi Giá đã ghi dấu cuộc đấu tranh cách mạng. Là một trong những di tích quan trọng và có giá trị lớn của Huyện Bảo Thắng.

(Nguồn: laocai.gov.vn)

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Thư viện tỉnh Lào Cai - Nhà Văn Hóa Tỉnh Lào Cai

  0.0

  Location: Thư viện Tỉnh Lào Cai, Bắc Lệnh, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt NamWebsite: http://thuvientinhlaocai.vn/
  Distance: 9.29 km

  Suối Đá Trứng

  0.0

  Location: Unnamed Road, Bảo Thắng, Lào Cai, Việt NamDistance: 1.05 km

  Di tích cách mạng Soi Cờ - Soi Giá

  0.0

  Location: ĐCT05, Bảo Thắng, Lào Cai, Việt NamDistance: 0 km

  Đền Đôi Cô - Chùa Cam Lộ

  0.0

  Location: Đền Đôi Cô - Chùa Cam Lộ, Bình Minh, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt NamDistance: 7.91 km

  Căn cứ cách mạng Cam Đường

  0.0

  Location: Cam Đường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Việt NamDistance: 5.83 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.