Đình Nhật Tân

Posted on 06/08/2018
CategoryĐình
Rating
0.0
Đình Nhật Tân nằm sát cơ đê sông Hồng, phía trái đường Âu Cơ, thuộc khu dân cư số 1, phường Nhật Tân. Đình được xây dựng vào thế kỉ 17, thờ vị tướng Uy Linh Lang – người có công với nước.
Tướng Uy Linh Lang là con Chính Cung Minh Đức Hoàng Hậu. Ông là người học rộng tài cao, Đức Trọng, xa gần đều khen. Đến thời Trần Nhân Tông, tướng giặc là Toa Đô đem 40 vạn quân chia làm hai đường thủy, bộ tiến vào đánh nước ta. Ông đành dâng biểu bày Kế Sách dẹp giặc ngoại xâm, tự tin đem giá binh đi đánh giặc. Vua khen Uy Linh Lang có chí lớn và đồng ý. Ông liền tập hợp muôn hạ, chiêu tập quân sỹ dưới cờ hơn vạn người. Ông gọi đội quân của mình là Thiên tử quân, tiến đánh quân Nguyên ở Bình Than và đại thắng. Vào giờ Ngọ ngày mùng 8 tháng 8 năm Bính Tý, tướng Uy Linh Lang bị bệnh nặng và qua đời. Vua và bàn dân thiên hạ thương xót lắm, lập tức xây ngôi đền ở chỗ ông qua đời để thờ, gọi là Đền Nhật Chiêu, sắc phong là Hiển Minh Đức.
Đình Nhật Tân xưa được gọi là đền Nhật Chiêu, đến triều Khải Định đổi thành Nhật Tân. Sau này đình Nhật Tân được xây lại theo kiểu chữ Tam: có ba gian đình thượng, bảy gian đình trung, bảy gian đình hạ và hai ngôi tảo mạc hai bên. Căn cứ vào tấm bia cổ nhất còn lưu lại trong đình, có thể xác định thời gian xây dựng đình là năm 1613, dưới thời Trịnh Tùng. Gần 400 năm trôi qua, đình Nhật Tân được sửa chữa rất nhiều lần nhờ lòng hảo tâm công đức ủng hộ của nhân dân xa gần, một phần khác do kinh phí của các cơ quan đoàn thể chuyển xuống.

Trong đình còn giữ được 36 đạo sắc phong cho thành hoàng làng Uy Linh Lang Đại Vương qua các thời đại. Ngoài ra, đình còn có các di vật thời Lê như long ngai có giá trị lịch sử và thẩm mỹ cao. Những hoành phi câu đối uy nghi: Nhật Điện Uy Linh – Điện Nhật Chiêu Uy Linh. Đông A hiển thánh thanh hiệu thiên cổ – Tam quốc phong trần điện Nhật Chiêu.

(Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Đình Nhật Tân nằm sát cơ đê sông Hồng, phía trái đường Âu Cơ, thuộc khu dân cư số 1, phường Nhật Tân. Đình được xây dựng vào thế kỉ 17, thờ vị tướng Uy Linh Lang – người có công với nước.
Tướng Uy Linh Lang là con Chính Cung Minh Đức Hoàng Hậu. Ông là người học rộng tài cao, Đức Trọng, xa gần đều khen. Đến thời Trần Nhân Tông, tướng giặc là Toa Đô đem 40 vạn quân chia làm hai đường thủy, bộ tiến vào đánh nước ta. Ông đành dâng biểu bày Kế Sách dẹp giặc ngoại xâm, tự tin đem giá binh đi đánh giặc. Vua khen Uy Linh Lang có chí lớn và đồng ý. Ông liền tập hợp muôn hạ, chiêu tập quân sỹ dưới cờ hơn vạn người. Ông gọi đội quân của mình là Thiên tử quân, tiến đánh quân Nguyên ở Bình Than và đại thắng. Vào giờ Ngọ ngày mùng 8 tháng 8 năm Bính Tý, tướng Uy Linh Lang bị bệnh nặng và qua đời. Vua và bàn dân thiên hạ thương xót lắm, lập tức xây ngôi đền ở chỗ ông qua đời để thờ, gọi là Đền Nhật Chiêu, sắc phong là Hiển Minh Đức.
Đình Nhật Tân xưa được gọi là đền Nhật Chiêu, đến triều Khải Định đổi thành Nhật Tân. Sau này đình Nhật Tân được xây lại theo kiểu chữ Tam: có ba gian đình thượng, bảy gian đình trung, bảy gian đình hạ và hai ngôi tảo mạc hai bên. Căn cứ vào tấm bia cổ nhất còn lưu lại trong đình, có thể xác định thời gian xây dựng đình là năm 1613, dưới thời Trịnh Tùng. Gần 400 năm trôi qua, đình Nhật Tân được sửa chữa rất nhiều lần nhờ lòng hảo tâm công đức ủng hộ của nhân dân xa gần, một phần khác do kinh phí của các cơ quan đoàn thể chuyển xuống.

Trong đình còn giữ được 36 đạo sắc phong cho thành hoàng làng Uy Linh Lang Đại Vương qua các thời đại. Ngoài ra, đình còn có các di vật thời Lê như long ngai có giá trị lịch sử và thẩm mỹ cao. Những hoành phi câu đối uy nghi: Nhật Điện Uy Linh – Điện Nhật Chiêu Uy Linh. Đông A hiển thánh thanh hiệu thiên cổ – Tam quốc phong trần điện Nhật Chiêu.

(Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

  0.0

  Location: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3804 4529
  Distance: 4.14 km

  Chợ Hôm - Đức Viên

  0.0

  Location: Chợ Hôm - Đức Viên, Huế, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt NamDistance: 7.29 km

  Chợ Long Biên (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Long Biên, Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3826 1133
  Distance: 4.9 km

  Chợ Hàng Da (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Hàng Da, Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamDistance: 5.65 km

  Công Viên Bách Thảo Hà Nội

  0.0

  Location: Công Viên Bách Thảo Hà Nội, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3845 5114
  Distance: 4.13 km

  Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

  0.0

  Location: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3514 1791
  Distance: 6.66 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.