ĐÌNH TÂN HƯNG

Posted on 14/08/2018
CategoryĐình
Rating
0.0

ĐÌNH TÂN HƯNG được xây dựng năm 1907. Trải qua thời gian chiến tranh, Đình bị hư hỏng toàn bộ. Trên nền cũ của Đình, người dân địa phương cho dựng một ngôi đình khác nhỏ hơn gồm một gian hai chái, mái lợp ngói âm dương, trên nóc đúc hai rồng chầu. Phía trước Đình có bức bình phong bằng gạch đắp hình hổ, hai bên có hai trụ gạch vuông, đỉnh trụ đắp hình hai bông sen. Hai bên sân có hai miếu thờ nhỏ.

Đình Tân Hưng
Đình Tân Hưng

Đình được bộ Văn hoá Thông tin công nhận, xếp hạng di tích năm 1992.

Đình Tân Hưng là nơi treo cờ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên tại Cà Mau (năm 1930). Đây còn là nơi đóng quân của Bộ chỉ huy Mặt trận Tân Hưng, mặt trận chống Pháp tại Cà Mau.

Từng được sắc phong Bổn cảnh Thành Hoàng năm Tự Đức thứ 5 (tức năm 1852). Theo các vị cao niên địa phương, trên sắc thần có ghi 8 chữ: “Chánh trực – Hựu hiền – Đôn ngưng – Chi thần”; do chiến tranh loạn lạc, sắc thần của đình Tân Hưng đã bị thất lạc, người dân chỉ còn lưu giữ được ống đựng sắc thần cho đến nay.

ĐÌNH TÂN HƯNG
ĐÌNH TÂN HƯNG

Hằng năm vào ngày 10-11 tháng 5 âm lịch, cư dân quanh vùng đến đây tổ chức lễ Kỳ Yên, cúng tế các vị tiền nhân có công khai phá vùng đất này. Tại nơi đây, vào năm 1930, lá cờ búa – liềm của Đảng Cộng sản Đông Dương (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam) được treo trên ngọn cây trước đình.

Đình Tân Hưng tuy tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầm chân địch tại thị trấn Cà Mau để có thời gian chúng ta củng cố lực lượng, xây dựng vùng căn cứ kháng chiến và gây cho địch những tổn thất to lớn.

ĐÌNH TÂN HƯNG
ĐÌNH TÂN HƯNG

Sau khi được xếp hạng, di tích được quy hoạch xây dựng phần sân thành vườn hoa và xây bia lưu niệm. Riêng công trình nhà chính sẽ được sửa chữa trùng tu để tổ chức các sinh hoạt văn hoá, kể truyện truyền thống. Theo chương trình trùng thu tôn tạo chống xuống cấp các di tích lịch sử của Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam và Sở văn hóa thông tin Tỉnh Cà Mau, đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới Đình, bức chạm nổi, san lấp mặt bằng và xây kè chống sạt lở.


NGÀY LỄ QUAN TRỌNG (ÂM LỊCH)

ĐÌNH TÂN HƯNG được xây dựng năm 1907. Trải qua thời gian chiến tranh, Đình bị hư hỏng toàn bộ. Trên nền cũ của Đình, người dân địa phương cho dựng một ngôi đình khác nhỏ hơn gồm một gian hai chái, mái lợp ngói âm dương, trên nóc đúc hai rồng chầu. Phía trước Đình có bức bình phong bằng gạch đắp hình hổ, hai bên có hai trụ gạch vuông, đỉnh trụ đắp hình hai bông sen. Hai bên sân có hai miếu thờ nhỏ.

Đình Tân Hưng
Đình Tân Hưng

Đình được bộ Văn hoá Thông tin công nhận, xếp hạng di tích năm 1992.

Đình Tân Hưng là nơi treo cờ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên tại Cà Mau (năm 1930). Đây còn là nơi đóng quân của Bộ chỉ huy Mặt trận Tân Hưng, mặt trận chống Pháp tại Cà Mau.

Từng được sắc phong Bổn cảnh Thành Hoàng năm Tự Đức thứ 5 (tức năm 1852). Theo các vị cao niên địa phương, trên sắc thần có ghi 8 chữ: “Chánh trực – Hựu hiền – Đôn ngưng – Chi thần”; do chiến tranh loạn lạc, sắc thần của đình Tân Hưng đã bị thất lạc, người dân chỉ còn lưu giữ được ống đựng sắc thần cho đến nay.

ĐÌNH TÂN HƯNG
ĐÌNH TÂN HƯNG

Hằng năm vào ngày 10-11 tháng 5 âm lịch, cư dân quanh vùng đến đây tổ chức lễ Kỳ Yên, cúng tế các vị tiền nhân có công khai phá vùng đất này. Tại nơi đây, vào năm 1930, lá cờ búa – liềm của Đảng Cộng sản Đông Dương (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam) được treo trên ngọn cây trước đình.

Đình Tân Hưng tuy tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầm chân địch tại thị trấn Cà Mau để có thời gian chúng ta củng cố lực lượng, xây dựng vùng căn cứ kháng chiến và gây cho địch những tổn thất to lớn.

ĐÌNH TÂN HƯNG
ĐÌNH TÂN HƯNG

Sau khi được xếp hạng, di tích được quy hoạch xây dựng phần sân thành vườn hoa và xây bia lưu niệm. Riêng công trình nhà chính sẽ được sửa chữa trùng tu để tổ chức các sinh hoạt văn hoá, kể truyện truyền thống. Theo chương trình trùng thu tôn tạo chống xuống cấp các di tích lịch sử của Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam và Sở văn hóa thông tin Tỉnh Cà Mau, đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới Đình, bức chạm nổi, san lấp mặt bằng và xây kè chống sạt lở.


NGÀY LỄ QUAN TRỌNG (ÂM LỊCH)

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Di Tích Quốc Gia Nhà Dây Thép

  0.0

  Location: Di Tích Quốc Gia Nhà Dây Thép, Lý Bôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt NamDistance: 4.52 km

  Đền thờ Bác Hồ Cà Mau

  0.0

  Location: Đền thờ Bác Hồ Cà Mau, Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt NamPhone: +84 290 3575 022
  Distance: 4.84 km

  Công viên Hồng Bàng (Cà Mau)

  0.0

  Location: Công viên Hồng Bàng, Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt NamDistance: 4.55 km

  Lâm Viên Cà Mau

  0.0

  Location: Lâm Viên Cà Mau, Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt NamDistance: 4.98 km

  Công viên Hùng Vương (Cà Mau)

  0.0

  Location: Công viên Hùng Vương, Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt NamDistance: 4.85 km

  Thư viện tỉnh Cà Mau

  0.0

  Location: Thư Viện tỉnh Cà Mau - Ca Mau provincial library, Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt NamPhone: +84 290 3830 732
  Distance: 4.76 km

  Bài viết liên quan

  Xem thêm

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.